draaijer+partners en KNGU tekenen 5-jarig partnership


BEEKBERGEN, 20131104 -- De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en draaijer+partners gaan een 5-jarig samenwerkingsverband aan met de ambitie om meer en betere accommodaties voor de gym- en danssport te realiseren. Jaap Wals (directeur KNGU) en Peter Ruchti (directeur draaijer+partners) bekrachtigden het partnership op 1 november in de turnhal in Beekbergen met hun handtekening.

Vanaf 2014 verzorgt draaijer+partners jaarlijks een aantal workshops / presentaties bij de KNGU-aangesloten gymclubs en gaat clubs ondersteunen om hun plannen en ambities te realiseren. Om clubs concreet te kunnen bijstaan bij deze accommodatievragen en -ambities, richten de KNGU en draaijer+partners met ingang van januari 2014 een speciaal projectbureau in. Daarnaast krijgt draaijer+partners een belangrijke rol in de ontwikkeling van het meerjarig landelijke KNGU-accommodatieplan.

Jaap Wals is trots op de samenwerking: “Wij merken dat de gymsport verandert. De diversiteit aan sporters binnen onze bond is prachtig. Van de wereldtop in turnen, peuters die de fundamentals van bewegen leren, de ouderen die willen blijven bewegen en de snelle toename van streetdancers en freerunners bij onze clubs. Dit vraagt om een verscheidenheid aan accommodaties en andere locaties om onze sporten te beoefenen. Wij hebben als doel om alle sporters goed te bedienen. In de eerste plaats doen wij dit door de clubs verder te helpen professionaliseren om in te kunnen spelen op deze veranderingen. Maar we hebben ook steeds meer samenwerkingen met scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties en kinderopvang. Het accommodatievraagstuk is door de snelle ontwikkelingen één van de grootste knelpunten van de bij de KNGU-aangesloten gymclubs. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat draaijer+partners onze aangesloten clubs gaat helpen en de KNGU gaat ondersteunen in de realisatie van de doelstellingen uit ons strategisch plan.”

Peter Ruchti: “Op alle fronten zien wij dat de opgaven complexer worden. De financiële draagkracht voor voorzieningen staat onder druk. Een goede menging van functies en het delen van accommodaties is daarvoor de beste oplossing. Door onze brede ervaring in sport, onderwijs, cultuur en zorg, kunnen wij de partijen juist bij deze complexe situaties verder helpen. En dat kan alleen door het aangaan van onderscheidende en duurzame relaties. Dit partnership is daar een mooi voorbeeld van.”


Deel: ' Draaijer+partners en KNGU tekenen 5-jarig partnership '
Lees ook