Gemeente Amerongen

Voorgenomen drank- en horecavergunning postduifvereniging de postduif

Burgemeester en wethouders van Amerongen zijn voornemens een drank- en horecavergunning te verlenen aan postduifvereniging "De Postduif". Dit voornemen ligt gedurende vier weken ter inzage op de cluster Grondgebiedzaken en kan door een ieder ingezien worden tijdens openingsuren van het gemeentehuis, van 09.00 uur tot 12.00 uur of op afspraak buiten openingsuren.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met betrekking tot dit voornemen hun zienswijze naar voren brengen.

Burgemeester en wethouders van Amerongen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Drank- en horecavergunning postduifvereniging Amerongen '
Lees ook