Gemeente Amerongen

Drank- en horecavergunning postduifvereniging De Postduif

Burgemeester en wethouders van Amerongen hebben besloten een drank- en horecavergunning te verlenen aan postduifvereniging "De Postduif".

Dit besluit ligt gedurende zes weken ter inzage op de cluster Grondgebiedzaken en kan door een ieder ingezien worden tijdens openingsuren van het gemeentehuis, van 9.00 uur tot 12.00 uur of op afspraak buiten openingsuren.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen 6 weken ingaande op de dag na openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Amerongen.

Burgemeester en wethouders van Amerongen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Drank- en horecavergunning vereniging De Postduif Amerongen '
Lees ook