gemeente emmen

maatregelen tegen overlast in wijk

drankgebruik op straat in angelslo aan banden

burgemeester en wethouders van emmen hebben besloten in de wijk angelslo het gebied, waar het verboden is 'op of aan wegen alcoholhoudende dranken te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben' uit te breiden. de regeling geldt nu voor het noordelijk deel van de wijk angelslo, gelegen tussen de statenweg, de rondweg en de fietspaden die angelslo aan de noord- en westzijde begrenzen.

apv
het besluit is genomen op basis van de de algemene plaatselijke verordening. het besluit treedt morgen 23 september in werking en is genomen nadat er gisteravond opnieuw ongeregeldheden zijn uitgebroken in angelslo waarbij jongerengroepen zijn betrokken. de ongeregeldheden gaan vaak hand in hand met overdadig alcoholgebruik. de ongeregeldheden worden door veel bewoners in wijk als een bedreiging ervaren. klachten van bewoners uit de wijk angelslo over de overlast van de jongerengroepen nemen dan ook steeds meer toe.

burgemeester teleurgesteld
burgemeester van der velden toont zich uiterst teleurgesteld in deze ontwikkelingen. "Maandagavond ben ik nog in gesprek geweest met de jongerengroepen en met vertegenwoordigers uit de wijk", aldus de burgemeester."Ik had daar persoonlijk een goed gevoel aan over gehouden. Ik heb de jongeren opgeroepen te overleggen met het jongerenwerk en dan zelf bij ons met ideeën te komen. Als het dan een dag later toch weer uit de hand loopt dan ben ik behoorlijk teleurgesteld, ja".

Drankmisbruik
Bij de laatste ongeregeldheden was er weer sprake van drankmisbruik. "Ik heb maandagavond gezegd dat openlijk drankmisbruik niet te tolereren is. Vandaar dit besluit en de politie gaat hier ook op toezien door in de wijk meer te patrouilleren", aldus burgemeester Van der Velden.

Preventief optreden
Omdat de nieuwe regeling voor dit deel van Angelslo morgen ingaat, heeft de burgemeester vooruitlopend hierop besloten daar waar nodig preventief op te treden. De Gemeentewet geeft hem die bevoegdheid in het kader van handhaving van openbare orde en het voorkomen van ernstige wanordelijkheden. Het optreden bestaat uit het met onmiddellijke ingang preventief afnemen van alcoholhoudende drank van jongerengroepen in de wijk Angelslo, die de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren. Burgemeester Van der Velden gaat er nog steeds van uit dat het gemeentebestuur ondanks deze tegenslag met de jeugd in gesprek blijft om tot oplossingen te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie Arend Croezen, tel. (0591) - 68 54 09.

Deel: ' Drankgebruik op straat in Angelslo aan banden '
Lees ook