Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Drankweerdagen in het Veenkoloniaal Museum
Datum: zaterdagmiddag 22 september en zondagmiddag 29 september,
Aanvang 13.30

Locatie Veenkoloniaal Museum Veendam

Ter afsluiting van de expositie De Drankduivel organiseert het Veenkoloniaal Museum te Veendam zogenaamde
Drankweerdagen. Beide dagen wordt op luchtige wijze stilgestaan bij het heden en verleden van de
drankbestrijding.

Op zaterdag 22 september staat de nu nog bestaande katholieke matigheidsbeweging Sobritas in de schijnwerpers. Annemiek Basselaar zal in het kort vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze organisatie. Op dezelfde dag gaat Jos Roemer in op moderne drankweer in het onderwijs. Conservator Hendrik Hachmer en de heer Hans Mobers van Sobritas Groningen
verzorgen rondleidingen door de expositie De Drankduivel. Deze dag zal muzikaal worden omlijst met passende
accordeonmuziek. De toegang tot het museum is op deze dag gratis.

Op zondagmiddag 30 september zal Eddy de Jonge, oud directeur van het Veenkoloniaal Museum en nu werkzaam bij het Groninger Museum, vertellen over de historie van de drankbestrijding in de regio en de ontwikkeling van de drankbestrijding in het algemeen. Accordeonist en zanger Bennie Huisman uit Heerenveen zal op dezelfde zondagmiddag op de hem bekende luchtige wijze diverse drankbestrijders- en socialistische liederen ten gehore brengen.

Deze dag is bovendien de laatste dag dat men de expositie De Drankduivel kan aanschouwen. De expositie gaat in op de diverse Drankweerorganisaties die er van diverse gezindte bestonden. Zo vervulde de NCGOV, de Nederlandsche
Christelijke Geheelonthoudersvereniging met haar drankvrije Volkskoffiehuizen in onder andere Stadskanaal en Nieuw Buinen een grote rol
bij het beschermen van de arbeiders tegen drankmisbruik. In Veendam werkten zowel Christelijke als Socialistische drankweerorganisaties tijdens de zogenaamde ' Blauwe Week' samen om het drankmisbruik in de regio te beteugelen.

Veendam, 13 september 2001

Deel: ' Drankweerdagen in het Veenkoloniaal Museum '
Lees ook