Universiteit Leiden

W.B. Drees benoemd tot hoogleraar godsdienstfilosofie en ethiek

Persbericht 53

Prof. dr W. B. Drees (1954) is per 1 september 2001 benoemd tot hoogleraar op het vakgebied van de Wijsbegeerte van de godsdienst, Zedenkunde, en Encyclopedie van de godgeleerdheid aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij volgt prof. dr H.J. Adriaanse op. Willem B. Drees zal ook onderwijs verzorgen in de opleiding Wereldgodsdiensten, die de faculteit verzorgt naast de klassieke opleiding Godgeleerdheid.

De rode draad in onderwijs en onderzoek van Drees, die naast zijn wetenschappelijke werk ook publiceert voor een breder publiek, vormen de diverse relaties tussen religie en natuurwetenschappen, zoals de kosmologie, de evolutiebiologie, en de technische wetenschappen.

Drees studeerde theoretische natuurkunde in Utrecht, en theologie aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij cum laude afstudeerde. In 1989 promoveerde hij cum laude in de theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens promoveerde hij in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1994).

Sinds 1995 is Willem B. Drees bijzonder hoogleraar voor natuur- en techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig protestants perpectief bij de Universiteit Twente. Februari j.l. werd hij executive director van ALLEA, de federatie van nationale academies van wetenschappen in 38 Europese landen. Eerder was hij verbonden aan het Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij verbleef aan een aantal universiteiten in de Verenigde Staten, en maakt deel uit van diverse nationale en internationale redacties en beroepsverenigingen.

Meer informatie:mw. H.D. Papma (Internationalisering, Communicatie en Studenten)
Tel. 071-5273282 / Email HD.Papma@ics.LeidenUniv.NL / 19 juli 2001, 10:28 uur

Deel: ' Drees benoemd tot hoogleraar godsdienstfilosofie en ethiek '
Lees ook