Orgasol Management Consultancy


MARKTINFORMATIE MESTSTOFFEN 15 maart 2000
* Dreigend tekort N-meststoffen

* Prijs N-meststoffen stijgen

* KAS-bulk apr Hfl 30,00/100kg

* Sluiting kunstmestfabrieken

* Anti-dumpingheffing O-Europa

* Minder N-importen

De prijzen van N-meststoffen stijgen in W Europa na een historisch laagtepunt in 1999. Er dreigt dit voorjaar een N-tekort m.n. in Duitsland. Oorzaken zijn duurdere energie,fabriekssluitingen, storingen en veel minder N-importen. Ruwe olie steeg van US$12 tot US$ 30 per vat, rode gasolie van Hfl 0,55 tot Hfl 0,88/l. Aardgas volgt deze verhogingen. Ook eigen gasolie is fors duurder. Transport- en loonwerkkosten zullen na maart 2000 stijgen. In korte tijd is in W.Europa ammoniak(NH3), basisgrondstof voor KAS gestegen van US $85 tot nu US$ 155 per ton (+55%) KAS 27%N kostte medio maart franco silo 8-16 ton Hfl 27,00 en zal in april Hfl 28,50 tot Hfl 30,00/100 kg kosten. In december 1999 kostte KAS nog circa Hfl 22,50/100 kg Hydro Agri heeft tot sluiting van 3 N-fabrieken in England, Zweden en Frankrijk besloten, met een totaalproduktie van 1 miljoen ton KAS/ureum.
Ook Kemira, BASF en Fertiberia sluiten enkele kunstmestfabrieken en beperken daarmee overproduktie. De EC bereid een anti-dumpheffing voor op Oost-Europese importen van ureum/ammoniumnitraat/urean.

De 20e Landbouwwerktuigenbeurs in Zuidlaren trok 50.898 bezoekers, ruim 10.000 meer dan begroot. De 18 m Orgasol-spokewheel-injecteur van Orgasol was in de demo-ring de grote publiekstrekker. Ook U kunt dit voorjaar al met Deze voor Nederland nieuwe en emissiearme spokewheel-injecteur laten injecteren. Bel ACM-Meppel. Dr.ir.Nol Mulder van het Hilbrands-laboratorium in Assen nam op 1 maart 2000 na 35 jaar officieel afscheid als alg.directeur van het HLB. De directie van HLB b.v. bestaat vanaf 1 maart 2000 uit Janny Peltjens (alg dir) en Jans Roosjen (techn dir) Het HLB verhuisd binnekort vanuit Assen naar een nieuw groter onderkomen in Wijster.

Deel: ' Dreigend tekort N-meststoffen in West Europa '
Lees ook