Provincie Gelderland


Intrekking maatregelen Hamstra

Dreigende bedrijfssluiting Hamstra b.v. in Ermelo van de baan

26 januari 1999

Nr. 99-028

De dreigende bedrijfssluiting van veevoederfabriek Hamstra B.V. aan de Oude Telgterweg in Ermelo is van de baan. Het bedrijf heeft per 15 december 1998 de bedrijfsactiviteiten op die locatie beëindigd en ook de daarbijbehorende materialen en installaties verwijderd. Dat heeft de provincie bij een controle medio december geconstateerd en zij heeft daarop de bestuursrechtelijke maatregel ingetrokken. Gedeputeerde Staten hadden in augustus tot deze drastische maatregel besloten om druk op het bedrijf uit te oefenen de geplande verhuizing naar Putten snel af te ronden. De fouragehandel was reeds bezig het bedrijf te verplaatsen naar Putten en beschikte voor die locatie inmiddels ook over een milieuvergunning. De verhuizing naar een nieuwe locatie in Putten liep vertraging op omdat een deel van de bedrijfsgebouwen in mei door brand werd verwoest. Inmiddels beschikte Hamstra in Ermelo niet meer over een milieuvergunning en bleven de klachten over het bedrijf daar aanhouden. De provincie besloot daarom met bestuursdwang druk op de bedrijfsverplaatsing uit te oefenen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de dienst Milieu en Water, de heer J. de Leeuw, tel. (026) 359 99 62, e-mail: jleeuw@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Dreigende bedrijfssluiting Hamstra in Ermelo van de baan '
Lees ook