Provincie Drenthe


Gezamenlijk kantoor provincies in Brussel
Drenthe krijgt post in bestuurlijk centrum Europa

Assen, 26 januari 1999
Persberichtnummer 99-016Er komt een gezamenlijk kantoor van de Nederlandse provincies in Brussel, het "Huis der Provincies". Inmiddels hebben nagenoeg alle provincies met het plan ingestemd, waaronder gedeputeerde staten van Drenthe. De noordelijke provincies krijgen daarmee voor het eerst een post in dit Europese 'zenuwcentrum'.

Verschillende provincies hebben op dit moment al een kantoor in Brussel zoals de gezamenlijke randstadprovincies en Gelderland en Overijssel. Op initiatief van Commissaris der Koningin Kamminga van Gelderland komt het nu tot een vestiging waarin alle Nederlandse provincies participeren. Daardoor kunnen de kosten over meer partijen verdeeld worden.

Gedeputeerde staten van Drenthe stemmen met het voorstel in omdat de noordelijke belangen zo beter behartigd kunnen worden. Vertegenwoordigers van de EU overleggen steeds vaker met organisaties en instellingen die in Brussel zijn gevestigd. Ook het Noorden krijgt nu een herkenbaar en erkend adres. Tevens dient het kantoor als uitvalsbasis voor bestuurders en ambtenaren. De provincie kan er zelf gastheer zijn voor ontvangsten en presentaties. Maar ook andere noordelijke instellingen als de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij kunnen de faciliteiten zonodig benutten.

De provinciale samenwerking blijft vooralsnog beperkt tot de kantoorruimte. De drie noordelijke SNN-partners krijgen in het pand een gezamenlijk kantoorvertrek en daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke ontvangst- en vergaderruimte. Het "Huis der Provincies" wordt gevestigd in het pand waarin de randstadprovincies nu al hun intrek hebben genomen.

Een van de eerste noorderlingen die zijn intrek in het pand zal nemen is de lobbyist D. Michel. Hij beschikt daarmee voor het eerst ter plekke over een werk- en vergaderruimte. De verwachting is dat daardoor, maar ook door de permanente aanwezigheid van bijvoorbeeld een secretariaat, er sprake zal zijn van een veel betere en snellere uitwisseling van essentiële informatie.

Het samenwerkingsverband wordt voorlopig voor een periode van drie jaar aangegaan. Gedeputeerde Sipke Swierstra gaat Drenthe vertegenwoordigen in het bestuur.
De kosten voor de provincie Drenthe bedragen op jaarbasis 43.000 gulden. Daarnaast is een eenmalig bedrag van 75.000 gulden nodig voor de vestiging.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Sjoerd Dijkstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365262, fax (0592) 357188, e-mail sj.dijkstra@drenthe.nl E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drenthe krijgt post in bestuurlijk centrum Europa '
Lees ook