Provincie Drenthe


Open Huis op 20 februari
Provincie stimuleert opkomst statenverkiezingen

Assen, 22 januari 1999
Persberichtnummer 99-008Het provinciaal bestuur van Drenthe doet er alles aan om ervoor te zorgen dat op 3 maart zoveel mogelijk burgers hun stem uitbrengen bij de statenverkiezingen. Een breed scala aan activiteiten is in voorbereiding. Naast het plaatsen van advertenties, de medewerking aan een landelijk tv-programma over de provincies en Postbus 51-spotjes wordt internet ingezet, wordt een stemwijzer voor de computer ontwikkeld, zijn er politieke debatten, zijn er telefonische spreekuren voor de lijsttrekkers en wordt een Open Huis gehouden.

Bij de laatste statenverkiezingen in 1995 was de opkomst in Drenthe
54,8%. In vergelijking met de meeste andere provincies was dit een gunstige uitkomst. Maar in verhouding tot het aantal stemmers bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1998 was het resultaat mager. Toen ging 76,5% van de Drentse kiesgerechtigden naar de stembus. Dit vrij hoge opkomstpercentage garandeert geenszins een grote deelname aan de komende statenverkiezingen. Over het algemeen lopen burgers minder warm voor het kiezen van provinciale bestuurders. Bij velen bestaat de indruk dat de provincie niet of nauwelijks invloed heeft op hun alledaagse bestaan. Dit beeld klopt niet met de werkelijkheid. Het provinciaal bestuur van Drenthe neemt besluiten over bijvoorbeeld de ruimtelijke verdeling van het grondgebied, bodemsaneringen, de inrichting van natuurgebieden, de aanleg en het onderhoud van wegen en kanalen en voorzieningen op het gebied van cultuur, welzijn en zorg. Het zijn de leden van provinciale staten die hier politieke keuzes maken. Zij doen dit doorgaans op basis van de uitgangspunten zoals die in de verschillende partijprogramma's zijn vastgelegd.

Nog een goede reden om bij de statenverkiezingen in maart naar de stembus te gaan, is de doorwerking die er is naar de landelijke politiek. De leden van de provinciale staten kiezen de
75 Eerste-Kamerleden. Dit gebeurt op dinsdag 25 mei. De samenstelling van de Eerste Kamer hangt dus heel nauw samen met de uitkomst van de statenverkiezingen.

Open Huis
Om de Drentse bevolking te laten zien welke taken de provincie heeft en op welke wijze de inwoners hiermee te maken hebben, wordt eens in de vier jaar een Open Huis georganiseerd. Dit jaar is dit evenement op zaterdag 20 februari van 10.00 tot 17.00 uur. Zowel in als voor het provinciehuis aan de Westerbrink 1 in Assen wordt getoond op welke terreinen de provinciale overheid actief is.

Er worden onder andere demonstraties gegeven met meet- en regelapparatuur, er is een weergave van de stand van de natuur, de betrokkenheid van de provincie bij de Drentse cultuur wordt zichtbaar gemaakt, de verkeersveiligheid krijgt aandacht, evenals welzijn, zorg en recreatie. Verder is de milieuklachtentelefoon in bedrijf, wordt getoond hoe de provincie actief betrokken is bij calamiteiten, hoeveel geld jaarlijks wordt uitgegeven en waaraan dit wordt besteed.

Een onderdeel van het Open Huis is een verkiezingsmarkt. Dit is een presentatie van de politieke partijen die aan de statenverkiezingen meedoen. De bezoekers kunnen zich laten informeren over de standpunten en beleidsopvattingen van de verschillende politieke groeperingen. Dit kan ook door te luisteren naar de twee politieke debatten die tijdens het Open Huis worden gehouden. De acht lijsttrekkers bij de statenverkiezingen gaan verbaal metelkaar in de slag en er is een jongerendebat.

Om kiezers te helpen bij het bepalen van hun keuze heeft het Instituut voor Publiek en Politiek een stemwijzer ontwikkeld. Aan de hand van de provinciale verkiezingsprogramma's zijn stellingen geformuleerd. Met behulp van een computer kan de deelnemer aangeven het met een uitspraak eens of oneens te zijn. Uit de gegeven antwoorden volgt dan een stemadvies.
De stemwijzer is beschikbaar op diskette en kan worden opgevraagd via internet (www.provincies.nl).

Ongeveer een week voorafgaand aan de verkiezingen van 3 maart zendt de TROS-televisie een documentaire uit over de rol van provincies in het openbaar bestuur. Hierin komt ook Drenthe aan bod.

In provinciale advertenties en bekendmakingen wordt in de komende weken regelmatig het speciale verkiezingslogo mee afgedrukt. Dit bestaat uit een potlood met een knoop erin en de tekst: 3 maart verkiezingen provinciale staten; vergeet niet te stemmen!

Ten slotte staat nog een Postbus 51-campagne op stapel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In tv-spotjes worden kijkers opgeroepen om op 3 maart naar de stembus te gaan om mee te beslissen over de samenstelling van de nieuwe provinciale staten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen Sjoerd Dijkstra, hoofd Stafgroep Communicatie, tel. (0592) 36 52 62. Privé (0592) 40 86 63 of 06 - 22 24 54 36.
e-mailadres: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drenthe stimuleert opkomst statenverkiezingen '
Lees ook