Provincie Drenthe


Brief aan Minister Pronk
Provincie tegen opslag afvalstoffen in zoutmijnen

Assen, 13 januari 1999
Persberichtnummer 99-006Milieugedeputeerde Marga Kool keert zich in een brief aan de Minister van VROM tegen de export van afvalstoffen. Aanleiding zijn de beschikkingen van de bewindsman waarin de uitvoer van reststoffen, van de afvalverbrandingsinstallatie van de VAM te Wijster naar zoutmijnen in Duitsland, voor een jaar wordt toegestaan. De provincie wil duidelijke Europese regels voor verwijdering en toepassing van afval.

De milieugedeputeerde wenst een eenduidige formulering en uitleg van de regels voor afval in Europa. In haar brief verzoekt zij Minister Pronk hiervoor op Europees niveau te pleiten. Het Ministerie is bevoegd gezag voor de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Het is volgens de provincie Drenthe de vraag wanneer er sprake is van definitieve verwijdering, oftewel storten of verbranden, in plaats van 'nuttige toepassing'. Ook de betekenis van het begrip 'nuttige toepassing' vindt de provincie onduidelijk.

Gedeputeerde Kool is verbaasd dat de reststoffen van verbrandingsinstallaties als zogenaamde bouwstof in zoutmijnen worden opgeslagen. Volgens haar gaat het hier om storten en is er geen sprake van nuttige toepassing. In de brief wordt het Ministerie van VROM gevraagd of en hoe de Duitse overheid heeft ingestemd met de opslag.
De provincie Drenthe is tegen het brengen van afvalstoffen in de diepe ondergrond. Dit is vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan (POP). De provincie vindt ook dat Nederland het eigen afval zelf moet verwerken.
Bij de VAM is een speciale stortplaats ingericht voor reststoffen van de verbrandingsinstallatie. De provincie heeft hier een vergunning voor verleend.
De export van de NV VAM betreft de stoffen: vliegas, rookgasreinigingsresidu, ketelas en indampresidu. De eerste twee worden aangemerkt als gevaarlijk afval. Het Internationaal Meldpunt Afvalstoffen (IMA) gaf toestemming via beschikkingen aan verschillende afvalverwerkingsbedrijven, waaronder de NV VAM.

De brief aan Minister Pronk is ook gestuurd naar de Minister van Economische Zaken en aan de vaste Tweede-Kamercommissies voor VROM en Economische Zaken.Deel: ' Drenthe tegen opslag afvalstoffen in zoutmijnen '
Lees ook