Provincie Drenthe


Provincie Drenthe tevreden over waterschappelijke indeling stroomgebied de Reest

Assen, 24 september 1999
Persberichtnummer 99-166Gedeputeerde Sipke Swierstra is buitengewoon ingenomen met het voorstel om het stroomgebied van de Reest toe te wijzen aan het waterschap Reest en Wieden.
Het voorstel is gedaan door Staatssecretaris mevr. J.M. de Vries van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het stroomgebied is nu verdeeld over de waterschappen Meppelerdiep en Groot Salland. En hiermee over twee provincies. Genoemde waterschappen en provincies konden het, ondanks uitgebreid bestuurlijk en ambtelijk overleg, niet eens worden aan welk waterschap dit gebied moet worden toegewezen. Herverdeling is nodig vanwege de fusie van waterschappen per 1 januari volgend jaar. Aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gevraagd te komen met een oplossing. Afgelopen maandag vond er een bestuurlijk overleg plaats met de Staatssecretaris. In een brief aan de betrokken provincies en waterschappen heeft Staatssecretaris de Vries nu haar voorstel bekend gemaakt. De provincies zullen de verdere procedure rond het voorstel in gang brengen.

Volgens gedeputeerde Swierstra heeft de oplossing meerdere voordelen. "Aangezien het stroomdal van de Reest onderdeel uitmaakt van het gehele stroomgebied van het Meppelerdiep is het onderbrengen bij het nieuwe waterschap Reest en Wieden een logische keus", aldus de gedeputeerde. "In feite wordt een compleet stroomgebied van een rivier onder één beheerder gebracht, dat biedt mogelijkheden voor diverse belangen en belanghebbenden". De gedeputeerde geeft als voorbeeld de kansen voor gewenste natuurontwikkelingen. Daarnaast de wensen vanuit de landbouw in het dal en het omliggende gebied. Hieraan kan nu op efficiënte en doelmatige wijze worden voldaan.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drenthe tevreden over waterschappelijke indeling '
Lees ook