Provincie Drenthe


Provincie vraagt aandacht voor inheemse bomen en struiken in Drenthe Van Fladderiep tot Wilde Appel...

Assen, 29 januari 1999
Persberichtnummer 99-012De provincie Drenthe heeft een folder gemaakt om aandacht te vragen voor de inheemse bomen en struiken. De folder 'Geef Drentse bomen en struiken een kans' is gemaakt om mensen erop te attenderen, dat bepaalde soorten van oudsher in deze provincie thuishoren en dat zij grote waarde hebben voor natuur en landschap.

Deskundigen hebben tussen 1994 en 1996 in de provincie gezocht naar zeldzame en typisch Drentse bomen en struiken. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat diverse karakteristieke soorten nog steeds voorkomen. Van Fladderiep tot Wilde Appel en van Kale Struweelroos tot Wegdoorn, ze zijn er nog. Met de nadruk op 'nog', want als er geen aandacht voor komt, dreigen ze in de toekomst uit het Drentse landschap te verdwijnen.

De provincie vindt dat bescherming en herplant van typisch Drentse bomen en stuiken gewenst is. Daarom geeft zij in de folder onder meer praktische tips voor beheer en inrichting. In de folder staat ook een overzicht van de inheemse soorten. Vaak gaat het om bomen en struiken die uitstekend zijn te gebruiken in beplantingen van tuin en erf, buurtgroen, bossen, singels en houtwallen. Sinds enige jaren is weer een uitgebreid assortiment beschikbaar, zodat iedereen naar hartelust gebruik kan maken van echte Drentse bomen en struiken.

De folder is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die bezig is met beheer en inrichting van het landelijk gebied, maar is ook interessant voor degenen die actief zijn op het gebied van aanleg en onderhoud van tuinen en erven. Tevens kunnen vrijwilligers en vakkrachten de folder gebruiken op groenmarkten en op beurzen. Geïnteresseerden kunnen de folder aanvragen bij de stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe of ophalen bij de gemeentehuizen en openbare bibliotheken in Drenthe.Voor meer informatie kunt u bellen met de productgroep Landelijk Gebied van de provincie, met Hans Dekker (0592) 365669, Lonneke van de Goor (0592) 365708 of Janny Oudega-Schokker (0592) 365436. E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drenthe vraagt aandacht voor inheemse bomen en struiken '
Lees ook