Provincie Drenthe


GS wil tegemoet komen aan wens vier Drentse gemeenten Geld voor werkgelegenheidsproject Tuinen Ton ter Linden

Assen, 28 september 1999
Persberichtnummer 99-168Gedeputeerde staten willen tegemoet komen aan het verzoek van vier Drentse gemeenten om het niet-bestede geld voor de Werkboerderij Pesse te bestemmen voor een werkgelegenheidsproject rondom de tuinen van Ton ter Linden.
In 1997 hebben de staten van Drenthe extra middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke participatie en werkgelegenheidsprojecten. Het geld is met name bedoeld voor de groep langdurig werklozen. In november 1998 is aan de gemeenten Hoogeveen, Meppel, De Wolden en Westerveld voor de Werkboerderij Pesse 400.000 gulden beschikbaar gesteld. Dit project kan om diverse redenen niet op tijd van start gaan. Nu doet zich de mogelijkheid voor de tuinen van Ton ter Linden aan te kopen. Hier kan een in doelstelling vergelijkbaar werkgelegenheidsproject worden opgezet, maar met een veel groter effect.

De tuinen van kunstenaar Ton ter Linden zijn zeer bekend in Nederland. De bekendheid gaat tot over de landsgrenzen. De tuinen zijn ontstaan in 1970 en worden op ecologische wijze beheerd. De gemeente Hoogeveen en de Stichting RAAT (samenwerkingsverband van de gemeenten Meppel, De Wolden en Westerveld) hebben het plan opgevat de tuinen te verwerven en die door middel van een werkgelegenheidsproject te behouden als publieke voorziening.

In het voorstel aan de staten stelt gedeputeerde Weggemans van Economische Zaken dat het project zowel in sociaal maatschappelijk als economisch opzicht een groot aantal voordelen oplevert. Met het project worden maatschappelijk zinvolle activiteiten opgezet voor langdurig werklozen. Op jaarbasis kunnen ca. 20 personen zinvolle arbeid verrichten, zoals
tuinonderhoudswerkzaamheden en werk in de kwekerij. Ook in de winkel, aan de kassa en in de theeschenkerij worden werkplekken gecreëerd. Dit maakt het werkaanbod al heel gevarieerd. Vervolgens zal in de boerderij een bedrijfsverzamelgebouw voor kunstenaars worden opgezet. Dit zal ook de nodige werkplekken met zich meebrengen. Voor het gehele project zal er behoefte zijn aan onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Kortom het aanbod van verschillende werksoorten is groot.
Bijzonder hierbij is dat vier gemeenten dit gezamenlijk gaan vormgeven.
Daarnaast hebben de tuinen ook een belangrijke toeristisch-recreatieve functie. Op dit moment worden de tuinen bezocht door 12.000 mensen.
Door de aankoop kan het publieke karakter van de tuinen behouden blijven en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het toerisme binnen Zuidwest-Drenthe.
Verwacht wordt dat door uitbreiding van de activiteiten het aantal bezoekers zal toenemen en daarmee de economische betekenis van het project.
Het project biedt ten opzichte van de werkboerderij meer zekerheden omdat over financiële gegevens uit het verleden kan worden beschikt en het in een toeristisch aantrekkelijk gebied ligt.

Voor het totale project is 1,9 miljoen gulden nodig. Naast de bijdrage van de provincie leveren de Stichting RAAT en de gemeente Hoogeveen een bijdrage. Daarnaast is steun nodig vanuit het ISP (450.000 gulden) en EFRO (450.000 gulden) om het project te realiseren. Naar verwachting is daarover binnen enkele weken meer duidelijkheid.
De statencommissie BFE bespreekt het voorstel op 20 oktober a.s.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drents Geld werkgelegenheidsproject Tuinen Ton ter Linden '
Lees ook