Provincie Drenthe


Archeologische monumentenkaart
Drentse bodemschatten in kaart gebracht

Assen, 10 november 1999
Persberichtnummer 99-189Margriet W. Brink-Massier, gedeputeerde voor o.a. cultuur in Drenthe, neemt dinsdag 16 november a.s. de Archeologische Monumenten Kaart van Drenthe in ontvangst. Zij krijgt de eerste Drentse digitale kaart op dit gebied uit handen van Henriëtte van der Linden, de directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). De kaart is een co-productie van de ROB en de provincie en zal een belangrijke rol gaan spelen bij de totstandkoming en toetsing van ruimtelijke plannen in Drenthe. De officiële presentatie van de Archeologische Monumenten Kaart heeft plaats in het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum (NHI) te Borger, op een steenworp van het grootste hunebed van Nederland. De bijeenkomst begint om 15.00 uur.

Drenthe neemt op het gebied van archeologie een vooraanstaande plaats in. In deze provincie liggen immers Nederlands oudste zichtbare monumenten, de hunebedden, de imposante grafmonumenten die door de boeren van de Trechterbekercultuur zijn opgericht. Maar er is veel meer: grafheuvels, veenterpen, kasteelheuvels, celtic fields, veenwegen, kampementen van steentijd-jagers, nederzettingen van prehistorische boeren etc.
Veel van deze belangrijke archeologische terreinen zijn voor het oog onzichtbaar en dat maakt ze extra kwetsbaar. De provincie is zuinig op deze archeologische schatten en heeft daarom in nauwe samenwerking met de ROB nauwkeurig op een digitale kaart aangegeven waar de thans bekende terreinen liggen. De kaart dient als instrument voor de ruimtelijke ordening, ten behoeve van het beheer en de bescherming van het archeologische erfgoed. Door het veiligstellen van de meest waardevolle terreinen zullen ook toekomstige generaties nog in staat zijn nieuwe vragen te stellen aan het bodemarchief van Drenthe.

Programma voor de presentatie van de Archeologische Monumenten Kaart van Drenthe
op dinsdag 16 november 1999 in het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum te Borger


15.00 uur ontvangst in expositieruimte

15.30 uur inleiding met dia's door Wijnand van der Sanden, provinciaal archeoloog

16.00 uur presentatie Archeologische Monumenten Kaart door Gerre van der Kleij

16.30 uur overhandiging Archeologische Monumenten Kaart door Henriëtte van der Linden, directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, aan gedeputeerde Margriet W. Brink-Massier
16.45 uur informele afsluiting in de expositieruimte

Adres Nationaal Hunebedden Informatiecentrum: Bronnegersraat 12 te Borger (vanuit het dorp aangegeven d.m.v. verwijzingsborden)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drentse bodemschatten op archeologische monumentenkaart '
Lees ook