Gemeente Waalre

Drie Brabantse dorpen vechten voor blijvende zelfstandigheid

Bijna 30.000 bezwaarschriften bij minister afgeleverd

DRIE BRABANTSE DORPEN VECHTEN VOOR BLIJVENDE ZELFSTANDIGHEID

Den Haag, 28 augustus 2001

- De inwoners van Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre willen absoluut zelfstandig blijven. Ministers De Vries heeft die boodschap nog nooit zo luid en duidelijk kunnen horen als dinsdag het geval was. Waalre overhandigde op het ministerie van Binnenlandse Zaken maar liefst 9.200 bezwaarschriften van inwoners, Son en Breugel bood er niet minder dan 9.019 aan en ook Nuenen c.a. maakte met 9.658 bezwaarschriften haar positie meer dan duidelijk. De gezamenlijke overhandiging van de bezwaarschriften op het ministerie werd opgeluisterd met ludieke acties. De gemeenten benadrukken ieder op eigen wijze dat bestuur én bevolking mordicus tegen de voorgenomen herindeling zijn. Daarmee worden de drie volgens de plannen van De Vries bij Eindhoven gevoegd.

In totaal zijn in de gemeenten 27.877 bezwaarschriften verzameld tègen herindeling bij Eindhoven (Waalre: 9.200; Son en Breugel: 9.019 en Nuenen: 9.658). Nu is het wachten op een zich bedenkende minister, menen de burgercomités van de drie gemeenten. En mocht De Vries zijn snode plannen willen doorzetten, dan zal de Tweede Kamer wel zo verstandig zijn om voorrang te geven aan voortzetting van de bestaande regionale bestuurlijke samenwerking. In plaats van te denken aan doelloze schaalvergroting voor Eindhoven.

De verontruste burgers van de gemeenten Son en Breugel, Waalre en Nuenen c.a. hebben zich verenigd in lokale burgercomités. Deze actiegroepen zijn in de afgelopen weken hard aan de slag gegaan met het uitzetten en ophalen van bezwaarschriften. Tot hun genoegen hebben alle acties uitgemond in een overtuigend succes, dat de minister en de Tweede en Eerste Kamer niet naast zich neer kunnen leggen.

Drie dorpen, drie benaderingen

De drie dorpen zijn volkomen verschillend qua cultuur en inrichting. Ze vinden elkaar echter in de strijd tegen de herindeling. Elk dorp voert die strijd op eigen wijze. Omdat iedere gemeente specifieke argumenten heeft voor het behoud van zelfstandigheid. Vandaag heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden daar een voorproefje van gekregen. Het ligt geheel aan de minister òf de leden van de Tweede en Eerste Kamer in een later stadium nog nader kennis maken met Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre.


Deel: ' Drie Brabantse dorpen vechten voor blijvende zelfstandigheid '
Lees ook