De Vlinderstichting

Drie Gouden Vlinders

Drie gouden vlinders als beloning voor bijzondere inzet

Wageningen, 27 februari 2003

Nely Honig, Gerrit Padding en Jan van der Made worden op zaterdag 8 maart onderscheiden met een Gouden Vlinder. Deze eervolle onderscheiding wordt jaarlijks door De Vlinderstichting uitgereikt aan een of meer personen, organisaties of bedrijven die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de vlinders in ons land.

Nely Honig: enthousiaste tachtigjarige
Nely Honig is al vele jaren actief met vlinders bezig. Inmiddels is ze de tachtig gepasseerd en nog steeds is haar enthousiasme hartverwarmend.
Toen haar gezondheid te wensen over begon te laten heeft ze met enorme energie geprobeerd haar kennis en materiaal goed beschikbaar te maken voor anderen. Zo heeft ze De Vlinderstichting in staat gesteld alle bruikbare opnamen voor het bestand te kopiëren. Hierdoor is het diabestand van De Vlinderstichting, vooral van nachtvlinders, enorm uitgebreid. Gelukkig is Nely nog actief en in staat om met vlinders bezig te zijn.
Met name op de Hoge Veluwe is ze jarenlang actief geweest, samen met haar inmiddels overleden man Henk en de leden van de Faunawerkgroep van de Vrienden van de Hoge Veluwe. De daar verzamelde kennis wordt ingezet voor de bescherming van de kwetsbare soorten op de Veluwe: kleine heivlinder, kommavlinder, duin-, grote en bosparelmoervlinder en gentiaanblauwtje.
De enorme hoeveelheid kennis die ze heeft opgedaan, hield ze niet voor zichzelf, maar die deelde ze met iedereen die belangstelling had. Ze geeft lezingen voor natuurverenigingen als KNNV en IVN, maar ook voor huisvrouwen, bejaarden en andere belangstellenden. Gerrit Padding: ambassadeur van de grote vuurvlinder De grote vuurvlinder is een van de meest bedreigde soorten in Nederland. Gerrit Padding, bankwerker uit Steenwijk, is al vele jaren de ambassadeur van deze soort. Jarenlang heeft hij gezworven door Wieden en Weeribben, op zoek naar vlinders, eitjes, rupsen en poppen. Iedere natuurbeheerder uit Noordwest-Overijssel kent hem en zijn grote veldkennis. Mede dankzij deze kennis is het mogelijk geworden om een actieplan en nu een soortbeschermingsplan voor de grote vuurvlinder te maken. Op allerlei plaatsen wordt door verschillende instanties nu gewerkt aan behoud en herstel van deze unieke ondersoort. Een gedreven figuur als Gerrit kan niet in zijn eentje met zijn hobby bezig zijn. Hij moet er mee naar buiten. De door hem opgerichte vlinderwerkgroep De kop van Overijssel is al jaren actief. Naast de beheerders van de natuurterreinen heeft hij ook de overheden gewezen op hun verantwoordelijkheden. De sleedoornpage, uiterst zeldzaam in Noord Nederland werd meermalen door verkeerd beheer bedreigd en Gerrit stond dan op de barricaden om de gemeente toch te bewegen om rekening te houden met deze Rode Lijst-soort.

Jan van der Made: drijvende kracht achter De Vlinderstichting In 1983 werd vanuit de Landbouwhogeschool De Vlinderstichting opgericht. Vanaf het begin was Jan van der Made de drijvende kracht achter de stichting. Onder zijn bezielende leiding groeide De Vlinderstichting geleidelijk tot een organisatie van meer dan 30 medewerkers, ruim 40 regionale werkgroepen, 5500 donateurs en 1500 vrijwilligers in het hele land.
Tot 1991 besteedde Jan van der Made als voorzitter een groot deel van zijn vrije tijd aan de stichting. In 1991 trad hij als directeur in dienst en bouwde vanuit die positie verder aan de stichting zoals die er nu uitziet. Maar ook na zijn indiensttreding besteedde hij nog steeds veel vrije tijd aan de stichting. Zo heeft hij onder andere in de loop der jaren honderden malen een lezing over vlinders en libellen en het werk van 'zijn' stichting verzorgd. Door zijn enthousiaste manier van optreden heeft hij velen enthousiast gemaakt om zich als vrijwilliger voor de vlinders en libellen te gaan inzetten. Sinds De Vlinderstichting de belangen van de dagvlinders en later ook de nachtvlinders en libellen behartigt, is het draagvlak voor deze bedreigde diergroepen enorm toegenomen. Ook op Europees niveau is het vlinderbeschermingswerk dankzij de inspanningen van Jan van der Made steeds belangrijker geworden. Hij is steeds als initiator van vele projecten en ontwikkelingen opgetreden.
Nu hij niet meer werkzaam is bij De Vlinderstichting kan hij weer in zijn vrije tijd genieten van vlinders in een van de meest vlinderrijke plekjes in Nederland, Zuidwest-Drenthe.

Deel: ' Drie gouden vlinders als beloning voor bijzondere inzet '
Lees ook