Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=418337Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Verenigde Naties en Internationale Financiële Instellingen Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 16 juli 2001 Auteur Edwin Keijzer
Kenmerk DVF/FS-394/01 Telefoon 070-3485082
Blad /1 Fax 070-3486564
Bijlage(n) E-mail edwin.keijzer@minbuza.nl
Betreft Deelname parlementariërs aan de delegatie Naar de SAVVN Kinderen (19-21 september 2001)

Zeer geachte Voorzitter,

Van 19 tot en met 21 september 2001 zal in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een speciale zitting (SAVVN) inzake Kinderen bijeenkomen.

De Regering is voornemens een Koninkrijksdelegatie naar de SAVVN Kinderen af te vaardigen o.l.v. de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en daarin, zoals te doen gebruikelijk naar zittingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, ook parlementariërs op te nemen.

In de bestaande praktijk houdt dit in dat vier parlementsleden, van wie één uit de Eerste en drie uit de Tweede Kamer, in de gelegenheid worden gesteld te participeren in de Nederlandse delegatie. Met het oog hierop wil ik u graag uitnodigen drie leden van de Tweede Kamer voor te dragen voor deelname aan de delegatie. Het ligt in mijn bedoeling de betreffende Kamerleden uit te nodigen voor een voorbespreking. Ik verzoek u derhalve mij uiterlijk op 27 juli a.s. in te lichten omtrent de voordracht voor deelname.

Voor de goede orde vermeld ik dat de kosten van deelname van de afgevaardigden conform de gebruikelijke praktijk zullen worden gedragen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
Blad /1

===

Deel: ' Drie kamerleden mee naar SAVVN Kinderen in New York '
Lees ook