Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

07-05-2002
Lintjes regen 2002
Drie Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Duiven.

Lintjes regen 2002

De jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koninginnedag heeft in de gemeente Duiven 3 Koninklijke Onderscheidingen opgeleverd. In onze gemeente kregen Herman Derksen, Toon Mathijssen en Louis Weersink een lintje.
De onderscheidingen werden uitgereikt door Burgemeester Zomerdijk op vrijdag 26 april jl. in de raadszaal van het gemeentehuis.

Herman Derksen is vooral bekend als bestuurslid van Dorpsbelangen Loo, waarvoor hij zich sinds 1971 inzet (eerst als penningmeester en vanaf 1999 als voorzitter) Hoewel hij tegenwoordig in Duiven woont staan vrijwel al zijn maatschappelijke activiteiten in het teken van Loo. 1960 - 1988 lid van Carnavalsvereniging De Nathalzen. 1960 - 1983 bestuurslid van muziekvereniging Excelsior Ook stond Derksen aan de wieg van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo, waarvan hij sinds 1983 penningmeester is. Tenslotte was Derksen van 1960 tot 1978 lid van het processiecomité van de Antonius Abt-parochie.
Herman Derksen werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Toon Mathijssen is bij elkaar 28 jaar bestuurslid van voetbalvereniging DVV geweest, waarvan 17 jaar als voorzitter. Mathijssen was nauw betrokken bij twee verhuizingen, eerst van het Spoor naar de Nieuweling en vervolgens van de Nieuweling naar het Horsterpark. Eind vorig jaar nam hij afscheid als voorzitter. Naast DVV is hij jarenlang bij nog veel organisaties en verenigingen actief geweest.
1947 - 1985 vrijwillige brandweer, Lid Raad van Elf carnavalsvereniging De Koerkers (twee keer Prins Carnaval), toneelvereniging Vol Animo (drie hoofdrollen), Schutterij Onderling Genoegen (Koning in 1974),
1960 - 1985 bestuurslid en voorzitter buurtvereniging 't Buske
1982 - 1994 gemeenteraadslid Gemeente Belangen
1994 - 1999 bestuurslid en voorzitter Gemeente Belangen
1975 - 1990 bestuurslid en voorzitter ondernemingsvereniging de Elshof
sinds 1998 bestuurslid/voorzitter Zwembad de Waay.
Toon Mathijssen werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Louis Weersink heeft vorig afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Duiven, waarvan hij sinds 1987 deel uitmaakte. Daarvoor was hij al 5 jaar lid van de Raad van Toezicht. Zijn maatschappelijke activiteiten beperken zich echter niet tot de Rabobank:
1978 - 1987 Gemeenteraadslid CDA
1976 - 1982 Bestuurslid van het Liemers College
1996 - 1998 lid van de Landinrichtingscommissie Duiven Westervoort
1973 - 1979 lid van het kerkbestuur van de Remigiusparochie
1985 - 1997 hooggeërfde van het polderdistrict Rijn en IJssel
sinds 1999 voorzitter van de Landinrichtingscommissie Gelderse Poort Oost
sinds 1999 bestuurslid van de Stichting Huis Aerdt
Louis Weersink werd benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau


Deel: ' Drie Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Duiven '
Lees ook