Drie nominaties voor de Bokaal van het Cultuurfonds Gelderland

Drie nominaties voor de Bokaal van het Cultuurfonds Gelderland

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft drie cultureel ondernemers genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2015: Toine Tax , directeur van poppodium Doornroosje in Nijmegen, Mieke van Tilburg van Het Koelhuis in Zutphen en George Wiegel van Het Gelders Orkest. De commissaris van de Koning C.G.A. Cornielje, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikt de Gelderse Bokaal in het najaar uit aan de winnaar.

De Gelderse Bokaal

De Gelderse Bokaal wordt elk oneven jaar toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Naast de speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal, bestaat de prijs uit een geldbedrag van € 5.000 voor een project op het werkterrein van het Cultuurfonds. Dit jaar wordt de prijswinnaar gezocht tussen mensen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als cultureel ondernemer.

De genomineerden

· Toine Tax combineert in zijn functie van directeur van poppodium Doornroosje in Nijmegen een hoog cultureel aanbod met een sterke horecafunctie. Daarbij is hij er in geslaagd om zijn culturele onderneming minder afhankelijk te maken van subsidies en sponsoring. Tevens is de kwaliteit van wat er te beleven valt, onverminderd hoog gebleven.

· Mieke van Tilburg van Het Koelhuis in Zutphen ontwikkelde in het voormalige industriële gebouw een cultureel centrum met landelijke bekendheid. Door een zorgvuldige spreiding van de activiteiten is het haar gelukt de programmering te vullen met dagactiviteiten met een overwegend commercieel karakter en avondactiviteiten met een hoog cultureel niveau.

· George Wiegel heeft van Het Gelders Orkest het meest ondernemende orkest van Nederland gemaakt. Ook nadat het orkest met zware bezuinigingen was geconfronteerd slaagde hij erin te overleven door slimme innovaties, onder meer door randprogrammeringen, aanpassingen in het repertoire en programmering op voordien ongebruikelijke locaties.

De jurering

De jury van de Gelderse Bokaal 2015 bestaat uit Dick Chargois, Jan van Laarhoven en Marieke Schriks, bestuursleden van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland, en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit. Uit een lijst van ruim 40 voordrachten vanuit ‘het veld’ hebben zij drie genomineerden geselecteerd. Daaruit zal het voltallig bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds de winnaar aanwijzen. De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt op de dag van de prijsuitreiking die naar verwachting in november plaats vindt.

De bokaal wordt iedere twee jaar ontworpen door weer een andere Gelderse kunstenaar. Belangrijke criteria bij het vaststellen van de nominatie waren de staat van dienst over een langere periode en de mate waarin de goede balans werd gezocht en bereikt tussen enerzijds een hoge culturele kwaliteit, en anderzijds een bedrijfsvoering waarin een grote mate van financiële onafhankelijkheid van subsidies en sponsoren werd bereikt.

Deel: ' Drie nominaties voor de Bokaal van het Cultuurfonds Gelderland '
Lees ook