NWO Persbericht

Uitreiking negen miljoen aan SPINOZA-premies 12 januari 1999

Op dinsdag 19 januari zullen drie Nederlandse toponderzoekers uit handen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen drs. L.M.L.H.A. Hermans premies van in totaal negen miljoen gulden in ontvangst nemen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij krijgen deze in oktober 1998 toegekende SPINOZA-premies als eerbewijs voor hun baanbrekende onderzoek en als stimulering voor verder onderzoek. De laureaten zijn prof. dr. P.C. Muysken, hoogleraar Algemene taalwetenschap, in het bijzonder de Ibero-Amerikaanse talen, Universiteit Leiden, prof. dr. H.W. Lenstra, hoogleraar Fundamentele en toegepaste wiskunde, eveneens aan de Universiteit Leiden en prof. dr, J.H.J. Hoeijmakers, hoogleraar Moleculaire genetica, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Oude Stadhuis, Javastraat 26 in Den Haag zullen de drie laureaten de premies en de bijbehorende sculptuur van Benedictus de Spinoza ontvangen. Het programma vangt aan om 14.45 uur (z.o.z.). Mediavertegenwoordigers zijn hierbij van harte welkom.

De laureaten zullen hun gehoor die middag meenemen naar het onderwerp van hun onderzoek. Zo zal professor Muysken spreken over het thema Woordenschat en zinsbouw. In zijn voordracht stelt Muysken dat het taalkundig onderzoek de afgelopen vijftig jaar heeft geleid tot een explosie aan gegevens. We weten nu iets van veel talen en ook is de hoeveelheid informatie over enkele talen in het bijzonder sterk toegenomen. Zo is de zinsbouw in het Nederlands uitgebreid onderzocht. Het vergelijkende taalonderzoek is evenwel onvoldoende van de grond gekomen, waardoor de taalkunde vaak niet meer bleek dan een weinig inzichtelijke keten van gevalsstudies. In de hypothese van Muysken is de variatie in talen het gevolg van verschillende manieren waarop interactie, cognitie, semiotiek en syntaxis met elkaar in aanraking komen. In zijn bijdrage zal hij dit illustreren met voorbeelden uit Oost-Bolivia en de Braziliaanse staat Rondonia.
Professor Lenstra zal spreken over Rationale punten op algebraïsche oppervlakken. Hij gaat onder meer in op het klassieke probleem van de ribben en diagonalen op en binnen een rechthoekig blok: Bestaat er zo'n blok waarvan alle ribben en diagonalen een lengte hebben van een geheel getal? Er is nog geen blok bekend dat deze eigenschappen heeft, maar evenmin is er bewijs dat zo'n blok niet bestaat. Met de SPINOZA-premie zal prof. Lenstra onderzoek gaan verrichten naar rationale punten op zulke algebraïsche oppervlakken.
Het onderwerp van de voordracht van professor Hoeijmakers betreft DNA-reparatie en genetische degeneratie. Het DNA-reparatiesysteem bewerkstelligt dat schade aan ons DNA veelal tijdig en efficiënt wordt gerepareerd. Er zijn echter liefst drie verschillende erfelijke ziekten bekend, waarbij er iets mis is met een van de bekendste reparatiesystemen. Deze defecten veroorzaken ernstige ziektebeelden, waarbij patiënten vaak op jonge leeftijd overlijden. Bovendien blijken de betrokken genen een functie in het overschrijvingsproces van de DNA-code naar een eiwit te hebben, waardoor de ziektebeelden nog complexer worden. Prof. Hoeijmakers verhaalt over het onderzoek ernaar en de nadelige gevolgen van de ophoping van vroeger levensbedreigende genetische defecten voor toekomstige generaties.

Nadere informatie en aanmelding bij NWO, afdeling Voorlichting & Communicatie, tel. 070 3440713, fax 070 3850971, e-mail news@nwo.nl.
99-02

Symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de NWO/SPINOZA-premies 1998


14.15 uur Ontvangst met koffie/thee


14.45 uur Welkom door dr. R.J. van Duinen, voorzitter van NWO


15.10 uur Uitreiking NWO/SPINOZA-premies 1998 door minister drs. L.M.L.H.A. Hermans


15.35 uur Woordenschat en zinsbouw
prof. dr. P.C. Muysken


16.05 uur Rationale punten op algebraïsche oppervlakken prof. dr. H.W. Lenstra


16.35 uur DNA-reparatie en genetische degeneratie prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers


17.05 uur Afsluiting en receptie

Deel: ' Drie onderzoekers krijgen negen miljoen aan SPINOZA-premies '
Lees ook