Rijksvoorlichtingsdienst

Varkens 29 jul 2002
DRIEHONDERD BOEREN BELLEN LOKET OVER BESMET VEEVOER

Het afgelopen weekend hebben ongeveer driehonderd boeren gebeld naar het MPA-loket van het ministerie van LNV. De meeste boeren wilden weten of het voer dat zij gebruiken van een schoon veevoerbedrijf afkomstig is.

Ook willen veel boeren weten of zij het vlees van hun vee mogen exporteren. LNV werkt elke dag de lijst bij van bedrijven die schoon voer leveren.
Het loket waar agrarische bedrijven terechtkunnen voor algemene informatie over het hormoon MPA is tijdens kantooruren geopend. Het nummer is 0800-223 33 22.

Zie ook:
LNV opent MPA-loket voor agrarische bedrijven
Stand van zaken MPA (dossier ministerie van LNV)

Zoekwoorden:

Deel: ' Driehonderd boeren bellen loket over besmet veevoer '
Lees ook