CBS

Zelfde aantal kilometers in 2000

De Nederlandse bevolking heeft in 2000 in eigen land bijna 187 miljard kilometers afgelegd, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is evenveel als in 1999. Met de trein zijn echter meer kilometers gereisd dan een jaar eerder. Het belangrijkste vervoermiddel blijft natuurlijk de auto. Driekwart van alle reizigerskilometers zijn hiermee overbrugd. Werk en winkelen zijn de belangrijkste aanleidingen voor een verplaatsing.

Afgelegde afstand gelijk, wel meer spoorkilometers Tussen 1999 en 2000 is volgens het CBS de mobiliteit in Nederland niet toegenomen. In beide jaren heeft de Nederlandse bevolking ongeveer 187 miljard kilometer afgelegd. Het aantal keren dat een inwoner zich verplaatste en het aantal afgelegde kilometers per verplaatsing bleef nagenoeg gelijk. In het soort vervoermiddel dat daarvoor werd gebruikt, deden zich slechts geringe verschuivingen voor. Het enige opvallende is de toename van het aantal met de trein gereisde kilometers met drie procent.

Driekwart van alle kilometers afgelegd met auto
Bijna de helft van alle reizigerskilometers is afgelegd door bestuurders van een auto. Daarnaast is nog ruim een kwart van de kilometers overbrugd door autopassagiers. Met het openbaar vervoer is zo'n 12 procent afgelegd. De resterende kilometers hebben inwoners van ons land fietsend, lopend, brommend of snorrend overbrugd.

Meeste verplaatsingen voor werk en winkelen
Het afgelopen jaar verplaatsten Nederlandse inwoners zich per week gemiddeld bijna 22 keer. In termen van vervoermiddelen betekent dit dat een inwoner van ons land in een week gemiddeld 10 á 11 keer van de auto gebruik maakt als bestuurder of passagier, daarnaast minstens één keer gebruik maakt van het openbaar vervoer, 5 tot 6 keer op de fiets stapt, en zich ook nog eens 4 tot 5 keer verplaatst met een ander vervoermiddel. In totaal hebben inwoners van ons land daarmee per dag gemiddeld 32 kilometer afgelegd. De meeste verplaatsingen maken ze voor winkelen en werk.

Technische toelichting
De informatie is afkomstig uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het CBS. Dit is een steekproefonderzoek. Derhalve dient men bij de interpretatie van de resultaten rekening te houden met onnauwkeurigheidsmarges. In totaal zijn ruim 92 000 huishoudens schriftelijk benaderd waarvan circa 70% heeft gerespondeerd.

Deel: ' Driekwart van alle reizigerskilometers afgelegd per auto '
Lees ook