SER


19 april 1999

DRIEKWART VAN DE SER-ADVIEZEN IS UNANIEM

Ruim 75 procent van de SER-adviezen is unaniem. Van de niet-unanieme adviezenis 40 procent wèl eenstemmig op hoofdlijnen. Dat blijkt uit een evaluatie van de adviezen die de SER heeft uitgebracht in de periode van april 1996 tot en met september 1998.

Van de in totaal 43 beleidsadviezen waren er 33 unaniem. Van de tien niet-unanieme adviezen waren er vier wèl unaniem op hoofdlijnen. Gemiddeld deed de SER er 7,7 maanden over om tot een advies te komen, gerekend vanaf de datum van de adviesaanvraag. Eenderde van de adviezen was binnen een half jaar en 85 procent binnen een jaar gereed. Alhoewel een algehele beoordeling van de impact van de adviezen eerst na enkele jaren goed mogelijk is, kan wel in algemene zin worden gesteld dat de meeste adviezen politieke doorwerking hebben gehad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Driekwart van SER-adviezen is unaniem '
Lees ook