Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)

Persbericht

Woerden, 18 november 2005

Drinktest.nl is effectief en bereikt de overmatige drinkers

Uit het vandaag afgeronde onderzoek naar het bereik van Drinktest.nl blijkt dat de NIGZ-site de juiste mensen bereikt. Uit eerder onderzoek bleken de gegeven adviezen in de test reeds effectief. Bijna driekwart van de bezoekers van drinktest.nl drinkt te veel. Daarnaast geeft 40% van de bezoekers aan wel eens of zelfs regelmatig onder invloed van alcohol aan het verkeer deel te nemen. Meer dan de helft van deze overmatige en/of probleemdrinkers heeft zelf niet het idee veel te drinken en is niet van plan te minderen.

Uit het onderzoek blijkt dat bezoekers het vooral in gezellige situaties moeilijk vinden om de drank te laten staan. Alcohol drinken is in dergelijke situaties sociaal geaccepteerd en normaal . Bovendien ervaren deze drinkers vaak nog geen klachten als gevolg van hun alcoholgebruik, wat het gebrek aan motivatie om te minderen niet verwonderlijk maakt. Drinktest.nl wijst hen op de risico s en geeft tips om succesvol te minderen.

Adviezen zijn effectief

De adviezen van Drinktest.nl zijn goed afgestemd op de doelgroep. Het NIPO bewees namelijk, reeds voordat de site online ging, het effect van het advies-op-maat uit Drinktest.nl bij overmatig drinkende volwassenen. Mensen die dit advies hadden ontvangen bleken meer gemotiveerd om te minderen en hadden het alcoholgebruik ook daadwerkelijk sterker gereduceerd dan mensen die een algemene foldertekst hadden gelezen.

Radiocommercials vanaf 25 november

Drinktest.nl wordt continu aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zo gaat deze week een vernieuwde versie van de test online waarin de recente adviezen van de Gezondheidsraad betreffende alcoholgebruik en conceptie, zwangerschap en borstvoeding zijn verwerkt. Vanaf 25 november zal door middel van radiocommercials de test opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

Over drinktest.nl

In december 2002 lanceerde het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ de website www.drinktest.nl, waar iedereen zijn eigen alcoholgebruik kan analyseren en daarover persoonlijk advies kan ontvangen. Ruim een half miljoen mensen bezocht tot nu toe de site.Het succes van Drinktest.nl is mede te danken aan de mogelijkheid om dergelijk advies-op-maat op een zeer anonieme manier te verkrijgen. Het is daarmee een zeer laagdrempelig instrument om volwassenen via een zelfdiagnose voor te kunnen lichten over de gevolgen van bovenmatig drankgebruik.

----------------

Deel: ' Drinktest.nl is effectief en bereikt de overmatige drinkers '


Lees ook