Campina Melkunie

Datum : 16-5-2002
Plaats : Zaltbommel

Drs. M. Arentsen RA benoemd tot commissaris Campina

De heer drs. M. (Rinus) Arentsen RA is door de ledenraad van Campina op 15 mei benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Campina bv. Per dezelfde datum is hij benoemd als bestuurslid van de zuivelcoöperatie Campina u.a..

De heer Arentsen volgt in beide functies de heer H. (Herman) Bolt op. De heer Bolt was statutair aftredend en stelde zich niet herkiesbaar.

Tot vorig jaar was de heer Arentsen lid van de Raad van Bestuur van CSM NV te Amsterdam.
Hij vervulde eerder verschillende directiefuncties binnen het Unilever concern.
Tevens bekleedt de heer Arentsen verschillende commissariaatsfuncties.

Zoekwoorden:

Deel: ' Drs. M. Arentsen RA benoemd tot commissaris Campina '
Lees ook