CAMPINA MELKUNIE
https://www.campina.nl

drs M. Arentsen RA benoemd tot commissaris Campina

Op 15 mei j.l. is de heer drs M. Arentsen RA benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Campina bv. Per dezelfde datum is hij be-noemd als bestuurslid van de zuivelcoöperatie Campina u.a.. De heer Arentsen volgt in beide functies de heer H. Bolt op. De heer Bolt was statutair aftredend en stelde zich niet herkiesbaar. Tot vorig jaar was de heer Arentsen lid van de Raad van Bestuur van CSM NV te Amsterdam.
Hij vervulde eerder verschillende directiefuncties binnen het Unilever concern.
Tevens bekleedt de heer Arentsen verschillende
commissariaatsfuncties.
Zaltbommel, 16 mei 2002
Campina,
R. Feldman
Corporate PR Manager
+ 31 (0) 418-571365

17 mei 02 16:15

Deel: ' Drs M. Arentsen RA benoemd tot commissaris Campina '
Lees ook