Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Persbericht Trimbos-instituut:

Drugs Informatielijn nu ook s avonds open

Utrecht, 15 februari 1999. Mensen die een gesprek willen met een medewerker van de Drugs Informatielijn kunnen nu op alle werkdagen terecht van 13.00 tot 21.00 uur. Hiermee komt het Trimbos-instituut tegemoet aan de wensen van mensen die niet tijdens kantooruren kunnen bellen. In 1998 werd de lijn ca. 30.000 maal gebeld. Ook de drugsinformatie op de website www.trimbos.nl is populair: vorig jaar werden deze paginas bijna 47.000 maal geraadpleegd, ruim twee maal zoveel als in het jaar daarvoor.

De Drugs Informatielijn (tel. 0900-1995, 22 ct/min) is een landelijke telefoonlijn waar iedereen met vragen over drugs en druggebruik terecht kan. De lijn wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en ZorgOnderzoek Nederland. Ruim de helft van de bellers kiest voor een gesprek met een medewerker (56%), anderen maken gebruik van het voice response systeem om informatie over middelen of adressen te krijgen of om een folder te bestellen. Vorig jaar werden ca. 36.500 folders besteld, 4000 meer dan in 1997. Het bestellen van folders en beluisteren van informatie blijft 24 uur per dag mogelijk.

De meeste geprekken worden gevoerd met jongeren tot 21 jaar. Van alle vragen over middelen gaan 14% over hasj en wiet, 6% over XTC, 6% over cocaïne en 4% over speed. Bijna de helft van de bellers (46%) vraagt informatie voor een werkstuk of scriptie voor school of opleiding. Een op de zeven telefoontjes (14%) betreft vragen over het eigen gebruik. Men wil dan meer weten over de werking en risicos van de verschillende middelen. Andere groepen bellers zijn beroepskrachten (11%) en ouders (8%). Er bellen meer vrouwen (61%) dan mannen. Van de ouders belt in 86% van de gevallen de moeder.

Voor nadere informatie: Marcel Vergeer, staffunctionaris Voorlichting, tel. 030-2971138

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

Deel: ' Drugs Informatielijn nu ook 's avonds open '
Lees ook