Gemeente Eindhoven

Persbericht: 10 juli 2002

Druk kruispunt wordt in vakantieperiode aangepakt

Kruispunt Ring / Kennedylaan vier weken dicht wegens onderhoud

Het kruispunt Kennedylaan - Onze Lieve Vrouwenstraat (Ring) gaat maandag 15 juli voor een periode van vier weken dicht om nieuw asfalt aan te brengen. Het onderhoud aan dit zeer drukke kruispunt wordt speciaal in de vakantieperiode gedaan om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. De afsluiting van het kruispunt valt ook samen met de afsluiting van een stuk Kennedylaan tussen Ring en Dorgelolaan in verband met de grote kermis Park Hilaria van 2 t/m 9 augustus. De omleidingen gelden dan zowel voor de werkzaamheden aan het kruispunt als voor de afsluiting in verband met de kermis.

De aanpak van het kruispunt Ring / Kennedylaan staat in principe los van de ingrijpende werkzaamheden aan de Kennedylaan zelf. Dit groot onderhoud, dat door de overvloedige regenval in het voorjaar enkele weken uitgesteld moest worden, zal nog duren tot half september. Deze werkzaamheden liggen, in tegenstelling tot het werk aan de kruising, in de vakantieperiode stil.

Omleidingen
De afsluiting van het kruispunt Ring/Kennedylaan wordt begeleid door een aantal omleidingen die met de bekende gele borden zijn aangegeven. Vanuit het centrum richting Noord gaat de omleiding via Montgomerylaan, Winston Churcilllaan, viaduct Sterrenlaan naar de Kennedylaan. Verkeer op de Kennedylaan richting Centrum wordt omgeleid via de Onze Lieve Vrouwestraat en Montgommerylaan. Verkeer richting Helmond heeft de oorspronkelijke afslag ter beschikking. Verkeer op de Ring van West naar Oost wordt op de rotonde Marconilaan-Boschdijk omgeleid over de Boschdijk via Fellenoord en Dorgelolaan naar de Ring (Berenkuil). Verkeer op de Ring van Oost naar West slaat op de kruising af naar de Kennedylaan en gaat via het viaduct Orpheuslaan, Europalaan en Montgommerylaan weer naar de Ring (Pastoriestraat).

De afsluiting van het stuk Kennedylaan ten behoeve van de kermis Park Hilaria begint 22 juli in verband met de voorbereidende werkzaamheden. De kruising Kennedylaan-Ring is maandag 12 augustus weer voor het verkeer beschikbaar.

Deel: ' Druk kruispunt Eindhoven wordt in vakantieperiode aangepakt '
Lees ook