Ingezonden persbericht

Ds. Ulrich Parzany bezoekt Nederland op dinsdag 17 januari 2006

Kom kennismaken met de hoofdspreker van de evangelisatiecampgne ProChrist

ZOETERMEER, 20060110 -- In het kader van de introductie van de internationale evangelisatiecampagne ProChrist in Nederland die van 19-26 maart 2006 zal worden gehouden in 18 landen, komt ds. Ulrich Parzany, sinds 1995 hoofdspreker bij ProChrist, voor een ontmoeting met de pers en kerken en gemeenten die mee (willen) doen aan de actie, of daar sceptisch tegenover staan, naar Nederland.


Bedoeling van de ontmoeting(en) met ds. Parzany is, dat men zowel de hoofdspreker nader leert kennen en kennis kan nemen van de beweegredenen om de evangelisatiecampagne ProChrist ook in Nederland te initiëren.

ProChrist vormt een platform dat kerken en gemeenten in staat stelt evangelisatie -opnieuw- inhoud te geven in de afzonderlijke gemeenten en/of in samenwerking met andere gemeenten.

ProChrist brengt kerken en gemeenten van verschillende signatuur letterlijk in beweging!

Voor de pers is er een ontmoeting gepland op dinsdag 17 januari 2006 vanaf 15.30 uur tot 17.15 uur in Brasserie Bellevue, Kon. Wilhelminalaan 33, 3818 HN Amersfoort (vlakbij het NS station). Parkeren is mogelijk bij Congrescentrum Eenhoorn.

Voor kerken en gemeenten die mee (willen) doen aan ProChrist is er eveneens op dinsdag 17 januari 2006 een ontmoeting met ds. Parzany gepland en wel van 19.00 tot 21.00 uur in Congrescentrum Eenhoorn, Kon. Wilhelminalaan 33, 3818 HN Amersfoort (vlakbij het NS station). Parkeren is mogelijk bij Congrescentrum Eenhoorn.

Voor beide ontmoetingen geldt dat het zeer op prijs wordt gesteld dat men zich van tevoren aanmeldt per telefoon: 079 3318338 of email: info@prochrist.nl.

ProChrist2006 wordt in Nederland geïntroduceerd op initiatief van de Ned. Chr. Gemeenschaps Bond (NCGB), ondersteund door de Evangelische Alliantie, de IZB en christelijk maandblad Reveil.

Deel: ' Ds. Ulrich Parzany bezoekt Nederland op dinsdag 17 januari 2006 '
Lees ook