DSM


28 mei 2002

DSM-Awards for Chemistry and Technology 2002 (EUR 5000) voor:
- Richard van Delden uit Veendam voor zijn onderzoek naar foto-actieve materialen waarvan de moleculaire chiraliteit en beweeglijkheid kan worden geregeld met behulp van licht, uitgevoerd aan de Universiteit van Groningen en
- Mw Dominique de Seny uit Luik (België) voor haar onderzoek naar Metallo-beta-lactamases en hun rol in de groeiende resistentie van bacteriën tegen antibiotica op basis van beta-lactam, uitgevoerd aan de Universiteit van LuikDe DSM-Awards for Chemistry and Technology 2002 (voorheen DSM-prijs voor Chemie en Technologie) zijn toegekend aan Richard van Delden (27) uit Veendam en Dominique de Seny (27) uit Luik (België). Beiden ontvingen vandaag op Kasteel Vaalsbroek te Vaals de prijs, een oorkonde en een geldbedrag van EUR 5000, uit handen van Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur van DSM.
Elverding benadrukte het belang van baanbrekende research & development door talentvolle jonge onderzoekers. "Voor een innovatieve onderneming als DSM is een stimulerend klimaat voor wetenschappelijk onderzoek essentieel. Met de DSM-Awards for Chemistry and Technology levert DSM daaraan nu al zeventien jaar een bijdrage."

Aanmoediging voor pionierende research

De in 1986 ingestelde prijs wordt jaarlijks uitgereikt. De winnaars ontvangen een geldbedrag van EUR 5000, de overige acht laureaten krijgen ieder EUR 1250. Tot vorig jaar was deelname beperkt tot promovendi aan Nederlandse en Vlaamse instituten voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het eerst deed dit jaar Wallonië mee, volgend jaar zal ook de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen volgen.
DSM werkt bij veel research & development nauw samen met universiteiten. Met de jaarlijkse DSM-Awards for Chemistry and Technology wil het concern jonge academici aanmoedigen tot creatieve, pionierende researchactiviteiten. Zulke activiteiten vormen volgens DSM niet zelden het vertrekpunt voor de ontwikkeling van nieuwe kennisintensieve, industriële processen, of van technisch hoogwaardige producten. Daarnaast is DSM van mening dat kwalitatief hoogstaand universitair onderzoek parallel loopt met academisch onderwijs van hoog niveau.Uit het juryrapport over het werk van Richard van Delden

De jury voor de DSM Award for Chemistry and Technology 2002 besloot de Eerste Prijs voor Nederland toe te kennen aan de heer Richard van Delden van de Universiteit van Groningen voor zijn onderzoek naar foto-actieve materialen waarvan de moleculaire chiraliteit en beweeglijkheid kan worden geregeld met behulp van licht. Hij verrichtte dit onderzoek als medewerker van het Laboratorium voor Anorganische Chemie onder supervisie van Professor Feringa.
Over Richard van Delden stelt de jury in haar rapport:
"Richard van Delden heeft onderzoek verricht aan moleculaire schakelaars, moleculaire motoren, vloeibare kristallen en supramoleculaire structuren. Een belangrijk element in zijn werk is de zoektocht naar moleculen waarvan de chiraliteit door middel van bestraling met licht reversibel kan worden beïnvloed. Hij heeft de werkbaarheid van het principe van een unidirectionele moleculaire motor aangetoond, en door deze rotaties op moleculair niveau te combineren in vloeibare kristallen heeft hij een macroscopisch effect zichtbaar gemaakt. Op deze manier is hij erin geslaagd de op moleculair en supramoleculair niveau te controleren parameters te vertalen in macroscopische functionaliteiten. Dit betekent een ware doorbraak op het gebied van nanotechnologie. Hij heeft tevens een nieuwe methode ontwikkeld voor snelle detectie van chiraliteit op basis van een simpele kleurverandering. Deze methode kan van grote betekenis zijn voor de snelle screening-technieken die tegenwoordig vereist zijn in de combinatoriële chemie," aldus de jury, die verder stelde dat ze "onder de indruk was van de combinatie van complexe synthetische chemie, fysische chemie en materiaalkunde in het werk van Richard van Delden".

Uit het juryrapport over het werk van Dominique de Seny

Over het werk van Dominique de Seny stelt de jury in haar rapport:
"De jury van de DSM-Awards for Chemistry and Technology 2002 voor België stond voor de moeilijke taak een winnaar aan te wijzen uit een groot aantal inzendingen die allemaal een hoge wetenschappelijke kwaliteit hadden. Na ampel beraad besloot de jury de prijs toe te kennen aan Dominique de Seny van de Universiteit van Luik voor haar onderzoek naar Metallo-beta-lactamases en hun rol in de groeiende resistentie van bacteriën tegen antibiotica op basis van beta-lactam. Ze heeft dit onderzoek uitgevoerd als lid van het Institute de Chimie onder leiding van professor Jean-Marie Frère.

In haar rapport zegt de jury verder dat "zij met name onder de indruk was van de zorgvuldige analyse van de rol van de twee zinkionen in de katalytische werking van het metallo-enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak van antibiotica op basis van beta-lactam. Dominique de Seny heeft met behulp van state-of-the-art analytische en moleculair-biologische hulpmiddelen aangetoond dat de beide metaalbindingssites van wezenlijk belang zijn voor het functioneren van het enzym."
"De jury is onder de indruk van de kwaliteit en de creativiteit van het onderzoek dat mevrouw de Seny heeft verricht en het is de jury daarom een genoegen om haar de Eerste Prijs voor België toe te kennen."De auteur en de jury verwachten dat haar werk nuttige toepassing zal vinden bij het ontwikkelen van therapeutische middelen waarmee de doeltreffendheid van antibiotische geneesmiddelen verder vergroot kan worden.

Andere prijswinnaars

De acht overige prijswinnaars, die een geldbedrag van EUR 1250 werd toegekend, zijn de dames C. Alié, C. Vigano, S. Struyf en I.Y.M. Smets, Dhr S. De Wildeman, Dhr J.R. van Ommen, Dhr P.H.J. Kouwer, Dhr P.A. van Hal en Mw G.H. Koenderink.

Juryleden

De jury bestond uit de volgende personen:
- prof. dr. E.M. Meijer (voorzitter, Chief Technology Officer DSM)
- prof. dr. J. Schoonman (professor of applied anorganic chemistry Technische Universiteit Delft and former chairman of the ACC)
- prof. dr. B. Zwanenburg (emeritus professor organic chemistry Katholieke Universiteit Nijmegen and former chairman of SON (Netherlands Organization for Chemical Research)
- dr. F.Th. Hesselink (director Council for Chemical Sciences of the Netherlands Organization for Scientific Research CW-NWO)
- prof. dr. E. Drent (consultant basic and exploratory research, Shell Research and
Technology Centre)
- prof. dr. ir. G.F. Froment (emeritus professor Ghent University)
- prof. A. Billiau (professor microbiology and immunology, head of REGA Instituut, Katholic University Leuven)
- dr. sc. M. Janssen (former vice president Discovery Research, Janssen Research Foundation)
- prof. J.-P. Issi (materials science and engineering, Faculty of Applied Sciences, Université Catholique de Louvain)
- Prof. Ph. Teyssié (emeritus full professor University of Liege, Center for Education and Research on Macromolecules (CERM)
- prof. dr. ir. L.C.E. Struik ( former director Polyolefins, DSM Research)
- ir. J.A. Roels (director Life Sciences, DSM Research)
- prof. dr. J.A. Put (director Performance Materials, DSM Research)
- prof. A.A.H. Drinkenburg (Technoloy Manager Reserach, DSM Reserach)
- prof. dr. ir. J.G.H. Joosten (director technical planning and evaluation, DSM Research)
- dr. L.A.L. Kleintjens (coordinator academic contacts & external research,
DSM Research)

Deel: ' DSM-Awards for Chemistry and Technology 2002 '
Lees ook