DSM Persbericht


1 juni 1999

DSM-prijs voor Chemie en Technologie 1999 toegekend aan:


- drs. Cindy van Kraaij van de Universiteit Utrecht


- dr.ir. Bert Sels van de Katholieke Universiteit Leuven

De DSM-prijs voor Chemie en Technologie 1999 is toegekend aan drs. Cindy van Kraaij (27) uit Nijmegen en dr.ir. Bert Sels (26) uit Leuven (België). Beiden ontvingen vandaag op Kasteel Vaalsbroek in Vaals de prijs, een oorkonde en een geldbedrag van / 10.000,--, uit handen van ir. Simon de Bree, voorzitter Raad van Bestuur van DSM N.V. Een geldbedrag van / 2.500,-- werd toegekend aan acht andere prijswinnaars.

Aanmoediging voor pionierende research

Met deze jaarlijkse DSM-prijs voor Chemie en Technologie wil het chemieconcern jonge promovendi aan Nederlandse en Vlaamse instituten voor wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen tot creatieve, pionierende researchactiviteiten. Dit is volgens DSM belangrijk, omdat het de basis vormt voor de ontwikkeling van nieuwe kennisintensieve, industriële processen, of van technisch hoogwaardige producten. Daarnaast draagt kwalitatief hoogstaand universitair onderzoek bij aan academisch onderwijs van hoog niveau. De prijs past in het beleid van DSM Research, waarvan samenwerking met universiteiten een wezenlijk onderdeel uitmaakt.

Creativiteit en uitstraling buiten vakgebied

De jury was zeer te spreken over de kwantiteit en de diversiteit van de voor deelname aan de DSM-prijs ingediende onderzoeken. Voor de prijs kwamen tien - uit een grote groep inzendingen geselecteerde - prijswinnaars in aanmerking.

De onderzoeken van drs. Cindy van Kraaij naar het ‘werkingsmechanisme van het antimicrobiële polypeptide nisine’ aan de Universiteit Utrecht en van dr.ir. Bert Sels op het gebied van de ‘oxydatiekatalyse’ aan de Katholieke Universiteit Leuven voldeden het beste aan de door de jury - onder leiding van prof. dr. Emmo Meijer, directeur DSM Research - aangelegde criteria. Er moet sprake zijn van ‘creatieve pionierende activiteit op het gebied van chemische en/of technologische research, breed onderbouwd en van excellente wetenschappelijke kwaliteit, met een uitstraling buiten het eigen vakgebied’.

Andere prijswinnaars

De acht overige prijswinnaars, die een geldbedrag van / 2.500,-- werd toegekend, zijn:

Nederland:


- Rembrandt Bakker (27) uit Delft, van de Technische Universiteit Delft


- Maurien Olsthoorn (26) uit Utrecht, van de Universiteit Utrecht


- Holger Schönherr (30) uit Gronau (D), van de Universiteit Twente


- René Wegh (26) uit Zeist, van de Universiteit Utrecht

België:


- Marjorie Dubreuil (26) uit Zwijnaarde, van de Universiteit Gent


- Valja Everaert (29) uit Wetteren, van de Katholieke Universiteit Leuven


- Thomas Hamelryck (27) uit Brussel, van de Vrije Universiteit Brussel


- Monika Heisterkamp (29) uit Antwerpen, van de Universitaire Instelling Antwerpen

Voor de vakpers

Considerans Nederland

De DSM-prijs voor Chemie en Technologie 1999 voor Nederland is toegekend aan drs. Cindy van Kraaij van de Universiteit Utrecht voor haar onderzoek naar het werkingsmechanisme van het antimicrobiële polypeptide nisine. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen de samenwerking tussen de sectie biochemie en membranen van de faculteit Scheikunde van de Universiteit Utrecht o.l.v. prof. De Kruyff en de groep van prof. Kuipers bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek in Ede.

Het onderzoek van mw. Van Kraaij is gericht op het werkingsmechanisme van het polypeptide nisine, geproduceerd door melkzuurbacteriën. Nisine is van groot belang voor de voedingsmiddelenindustrie en heeft potentie als antibioticum. Door het aanbrengen van gerichte veranderingen in de afzonderlijke aminozuren van nisine en door zorgvuldige analyse van deze mutanten met een reeks geavanceerde biochemische en spectroscopische technieken werden belangrijke nieuwe inzichten verkregen. Dit zowel in relatie tussen de moleculaire structuur en de antimicrobiële werking van nisine, als in regulatie van de biosynthese van dit product.

De jury is onder de indruk van de rationele, systematische en enthousiaste aanpak met een zeer breed scala aan wetenschappelijke technieken, waarmee een diepgaand inzicht verworven is in een belangrijk en complex biochemisch proces.

Considerans België

De DSM-prijs voor Chemie en Technologie 1999 voor Vlaanderen is toegekend aan dr. ir . Bert Sels van de Katholieke Universiteit Leuven voor zijn onderzoek op het gebied van de oxydatiekatalyse. Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse o.l.v. prof. Pierre Jacobs.

De doelstellingen van het onderzoek van Bert Sels sluiten nauw aan bij de industriële interesse in de ontwikkeling van breed toepasbare, technisch en economisch haalbare methoden. Het zwaartepunt van het werk vormt het onderzoek naar heterogenisatie van anorganische oxydatiekatalysatoren met behulp van dubbel gelaagde dubbelhydroxides. Deze systemen zijn uniek doordat ze in situ singulet zuurstof als actieve en selectieve oxidant uit waterstofperoxide genereren. Heterogenisatie vereenvoudigt de katalysator-terugwinning en vermijdt de emissie van metalen via afvalstromen.

De jury was onder de indruk van de buitengewone creativiteit en gevoel voor industriële relevantie die in het onderzoek aan de dag zijn gelegd.

Deel: ' DSM-prijs voor Chemie en Technologie 1999 toegekend '
Lees ook