17N Den Haag/Heerlen, 29 mei 2002

DSM wordt Koninklijke DSM

DSM wordt na 100 jaar van groeien en transformeren Koninklijke DSM. Dit is vandaag officieel bekendgemaakt door de Commissaris van de Koningin in Limburg, mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst. In een eerste reactie laat de voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, Peter Elverding, weten: "Ik weet zeker dat onze medewerkers over de hele wereld deze nieuwe Koninklijke status voor DSM zullen ervaren als een groot gebaar van waardering. Het is tevens een eerbetoon aan alle voormalige medewerkers van DSM die hebben geholpen het bedrijf te maken tot wat het vandaag de dag is".

Van Staatsmijn tot specialty-bedrijf

In 1902 richtte de Nederlandse overheid de Nederlandse Staatsmijnen (het latere DSM) op als nationaal steenkolenmijnbedrijf. Toen de mijnwinning groeide en DSM's verwerkingsactiviteiten uitbreidden, nam ook het bijproduct cokesovengas toe. Het duurde niet lang voordat DSM ontdekte dat dit uitstekend verwerkt kon worden tot ammoniak, een basisgrondstof voor de productie van kunstmest. Deze eerste stap tot diversificatie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat DSM de sluiting van de mijnen met succes heeft kunnen overleven.

Toen na de Tweede Wereldoorlog de belangstelling voor chemie toenam, zag DSM nieuwe mogelijkheden. Met de productie van industriële chemicaliën en grondstoffen voor synthetische vezels en garens greep DSM deze kans. Kort hierna begon het gebruik van kolen sterk terug te lopen door de opkomst van aardolie en aardgas. DSM voorzag de nieuwe situatie en verlegde in hoog tempo zijn focus. In 1970 hadden chemicaliën en kunstmeststoffen al een omzetaandeel van tweederde. De laatste staatsmijn sloot in 1975.

Binnen DSM werd Petrochemie veruit de belangrijkste activiteit en de resultaten van deze business vertienvoudigden in 12 jaar tijd. Een ware prestatie, want DSM moest zich invechten op een markt die werd gedomineerd door grote buitenlandse bedrijven met gevestigde namen. In de jaren zeventig en tachtig voerde DSM ook organisatieaanpassingen door om voldoende schaalgrootte en diversificatie in hoogwaardige kunststofmaterialen en fijnchemie te realiseren.

Na 1985 ontwikkelde DSM ambitieuze innovatiestrategieën. Die resulteerden in specialties zoals de polyetheenvezel Dyneema, 's werelds sterkste vezel. Vervolgens werd DSM in 1989 geprivatiseerd en kreeg het een beursnotering. In de jaren negentig lag de nadruk op een betere afstemming tussen commercie en research en op de ontwikkeling van processen en producten die veel waarde toevoegen, met nameproducten voor de farmaceutische en de voedingsindustrie en hoogwaardige kunststofmaterialen.

Als er één constante is in de geschiedenis van DSM, dan is het vermogen om te veranderen. Dat gold voor DSM dat ruim 30 jaar geleden in korte tijd definitief transformeerde van mijnbouwbedrijf tot chemiebedrijf. Dat geldt voor het DSM van nu dat zich verder ontwikkelt als geïntegreerd, internationaal chemieconcern met hoogwaardige specialties.

DSM en duurzaamheid

De drie P's van duurzaamheid: People, Planet en Profit zijn verankerd in DSM's activiteiten. DSM zou het 100 jarig bestaan niet gehaald hebben als het geen oprechte aandacht aan duurzaamheid had geschonken, en zo zal dat ook blijven. Een goede reputatie is essentieel voor een onderneming, en dit bij alle stakeholders. Daarvoor is transparantie en openheid een voorwaarde, want een goede naam krijgt alleen waarde als die gestoeld is op een daadwerkelijk goede en duurzame performance.

Vision 2005: Focus and Value

DSM wil zijn positie verder uitbouwen. De strategie Vision 2005: Focus and Value is gericht op het realiseren van een omzet van circa EUR 10 miljard in 2005. Minstens 80% daarvan zal voor rekening komen van specialties; het overige deel zal voornamelijk worden gerealiseerd met industriële chemicaliën zoals melamine en caprolactam, waarmee DSM wereldwijd leidende marktposities inneemt. DSM is druk doende met deze belangrijke strategische transformatie tot een specialty-bedrijf. De voorgenomen verkoop van de petrochemische activiteiten aan SABIC is een belangrijke stap voorwaarts in dit proces. Via uitbreiding en optimalisatie van de specialty-clusters Life Science Products en Performance Materials komt aldus het accent in toenemende mate te liggen op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, sterke groei en stabielere resultaten.

16N Geleen, 29 mei 2002

Wereldwijd ontbijt start viering 100 jaar DSM

Vandaag starten de feestelijkheden rond 100 jaar DSM met een wereldwijd ontbijt in meer dan 35 landen verspreid over ruim 150 locaties. Tijdens dit ontbijt zijn alle 22.000 medewerkers van DSM geïnformeerd over de zogeheten 'Dream Action'.

DSM's 100 jaar actie

Op de honderdste verjaardag van DSM wordt de Dream Action gestart die als thema heeft 'Sharing our dreams, sharing our talents'. Alle medewerkers worden uitgenodigd om hun talenten te gebruiken voor de samenleving en de omgeving waarin zij wonen en werken. Medewerkers van DSM hebben allemaal hun eigen droom over hoe de wereld rond hen zou kunnen worden verbeterd en hoe ze zelf daaraan actief zouden kunnen bijdragen. Daarom worden op het eeuwfeest van DSM alle medewerkers wereldwijd uitgenodigd om hun dromen, groot en klein, vorm te geven. Hierbij valt te denken aan dromen en ideeën over: een betere wereld, een veiliger woonomgeving of een culturele bijdrage aan de maatschappij. Hopelijk worden het dromen die door barrières zullen breken maar vooral tot voordeel van onze maatschappelijke omgeving zullen zijn. Voor de mooiste, beste en meest baanbrekende dromen zal DSM tijd en geld beschikbaar stellen. Zo geven DSM en de DSM-medewerkers een jubileum-cadeau aan de samenleving, aan de omgeving waarin zij werken en wonen

Dream Team

Om alle medewerkers aan te moedigen om vooral mee te doen aan deze grote actie is een promotieteam geformeerd onder de naam 'Dream Team'. In dit team zijn vijf inspirerende mensen opgenomen die uitleggen hoe zij hun hele speciale droom hebben verwezenlijkt. In een videodocumentaire vertellen achtereenvolgens:


· Adrian Nicholas, hoe hij droomde om zelf te vliegen en nu na vele jaren een 'vliegende man' is geworden.
· Mahammed Bah Abba, hoe hij de koelkast zonder stroom heeft uitgevonden door gebruik te maken van oude keramische technieken.
· Leonor Jiminez Marchan, die hardop droomt over herbebossen van de aarde en dat in de praktijk brengt.

· Robert Swan, over van zijn initiatief om samen met de jeugd Antarctica te redden en te ontdoen van alle achtergebleven rommel.
· Piet Hendrikse, over zijn idee om een nieuw materiaal te gebruiken voor het oplossen van een oud probleem, het transport van water op het Afrikaanse platteland.
Dream Action jury

Met behulp van deze video wil DSM voorbeelden van onderwerpen en ideeën aanreiken en de creativiteit van de mensen prikkelen. Iedere medewerker wordt van harte uitgenodigd om zijn of haar idee te delen met DSM. Mogelijke en onmogelijke dromen kunnen voor 20 juli van dit jaar worden ingediend en daarna is de jury aan zet. Er is een internationale jury geformeerd en die bestaat uit vijf DSM-medewerkers onder leiding van de voormalig bestuursvoorzitter Simon de Bree. In oktober 2002 zal tijdens een officiële bijeenkomst bekend worden gemaakt welke dromen er zijn geselecteerd om uit te gaan voeren.

Feestelijke activiteiten

Het komende half jaar viert DSM op verschillende wijze zijn eeuwfeest. Niet alleen de DSM-medewerkers maar ook gepensioneerden, omwonenden, klanten en andere relaties van DSM zullen daar het nodige van merken. Zo worden op locaties over de hele wereld open dagen gehouden. Bijvoorbeeld in Limburg, de bakermat van DSM, zijn open dagen voorzien op de locatie Geleen op 6, 7 en 8 september 2002. Ook wordt er op 25 september 2002 een kunstexpositie geopend in het Glaspaleis te Heerlen met als thema een eeuw kunst binnen DSM. Een maand later, in oktober, zal het Bonnefantenmuseum in Maastricht de officiële Limburgse kunstcollectie presenteren. DSM is hoofdsponsor van deze belangrijke verzameling van kunstwerken.

DSM

DSM is wereldwijd actief in life science-producten, hoogwaardige materialen en industriële chemicaliën. DSM heeft een omzet van EUR 8 miljard (2001). DSM is een in veel van zijn activiteiten tot de wereldtop behorende onderneming. De strategie is gericht op het realiseren van een omzetniveau van circa EUR 10 miljard in 2005. Minstens 80% daarvan zal worden gerealiseerd in specialties: hoogwaardige biotechnologische en chemische producten voor de life science-industrie, en hoogwaardige materialen. DSM zet daarmee de eerder ingezette concentratie op en transformatie naar leidende mondiale posities in activiteiten met hogere toegevoegde waarde, sterke groei en stabielere resultaten voort.

Deel: ' DSM wordt Koninklijke DSM '
Lees ook