MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

13-09-2001
Opzegtermijnen van elektriciteitscontracten mogen vrije energiemarkt niet frustreren

Het is van groot belang dat de ruim 60.000 mkb-bedrijven die per 1 januari 2002 vrij zijn op de energiemarkt geen ongewenste barrières ontmoeten indien ze willen switchen naar een andere leverancier. Lange opzegtermijnen in lopende elektriciteitcontracten kunnen een dergelijke barrière vormen en zijn daarmee niet in lijn met de geest van de wet aldus directeur drs J.J. de Jong van DTe op een energie-congres van MKB-Nederland.

Directeur De Jong van de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTe) reageerde hiermee woensdagmiddag op vragen van de ruim 200 deelnemers aan het congres Energie in het MKB in Rotterdam. Vragen die voortkwamen uit uitlatingen eerder deze week van een medewerker van de DTe, die had aangegeven dat de middel-verbruikers niet gebonden zijn aan opzegtermijnen in lopende elektriciteitscontracten. Het onderwerp leidt in de praktijk reeds tot forse discussies tussen klanten die willen switchen en de betrokken vergunninghouders (elektriciteitsdistributeurs).

De heer De Jong gaf aan dat in de elektriciteitswet niets is opgenomen over opzeg-termijnen. Maar vervolgde De Jong ik vind een opzegtermijn van een maand redelijk voor bedrijven die maandelijks een factuur ontvangen. Ligt de frequentie van de facturering lager, bijvoorbeeld één keer per jaar, dan lijkt een enigszins langere opzegtermijn niet onlogisch. De Jong voegde aan zijn uitleg toe dat het naar zijn mening aan de markt is om in de betreffende situaties te komen tot redelijke oplossingen.

Voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland reageerde verheugd op de toelichting van DTe op de problematiek van de opzegtermijnen. De interpretatie van DTe kan ervoor zorgen dat middelgrote bedrijven die momenteel denken dat ze vanwege een bepaalde opzegtermijn niet meer kunnen switchen, nog wel voldoende mogelijkheden hebben om per 1 januari 2002 naar een andere leverancier over te stappen, aldus De Boer.
Voorzitter De Boer voegde hieraan toe dat wel voorkomen moet worden dat het over-laten aan de markt leidt een frequente gang naar de rechter. Dit zal het liberaliserings-proces geen goed doen.

Eerder in het congres was voorzitter Hans de Boer van MKB-Nederland ingegaan op de problematiek rond het aanpassen van de elektriciteitsmeter. Grotere energieverbruikers in het mkb dienen per 1 januari a.s. een geavanceerde elektriciteitsmeter te hebben geplaatst. Indien deze meter niet is geplaatst zou switchen niet mogelijk zijn. De Jong van DTe gaf aan dat de bedrijven haast dienen te maken met de aanpassingen van de meter. Hij benadrukte echter dat ook voor de technische infrastructuur geldt dat het opengaan van de elektriciteitsmarkt er niet door mag worden gefrusteerd.

Informatie: H. de Groot

Deel: ' DTe directeur tegen opzegtermijnen elektriciteitscontracten '
Lees ook