Dienst uitvoering en toezicht Energie


Persbericht 02-05

Den Haag, 31 mei 2002

DTe wil werking markt voor gasopslag verbeteren

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft vandaag een consultatiedocument gepubliceerd waarmee DTe inzicht wil krijgen in de oorzaken van het slecht functioneren van de markt voor gasopslag in Nederland. Later dit jaar zal DTe nieuwe regels vaststellen die de Nederlandse gasopslagbedrijven (NAM en de Bergen Concessiehouders) in acht moeten nemen bij het aanbieden van standaardovereenkomsten aan potentiële afnemers. De regels zullen worden vastgelegd in de Richtlijnen Gasopslag voor het jaar 2003.

Gasopslag is met name interessant voor handelaren in gas (shippers) en eindgebruikers zoals elektriciteitscentrales. Zij kunnen gasopslag gebruiken om hun flexibiliteit te vergroten (seizoensarbitrage, flexibiliteitdienst).

Vorig jaar zijn door DTe Richtlijnen Gasopslag voor het jaar 2002 vastgesteld. Deze richtlijnen hebben geresulteerd in een gedeeltelijke openstelling van de bestaande gasopslaginstallaties in Nederland. Tot 1 januari 2002 waren deze opslaginstallaties niet beschikbaar voor derden. De openstelling heeft tot op heden echter niet geleid tot overeenkomsten met partijen voor het daadwerkelijke gebruik van deze installaties. DTe acht het teleurstellend dat de markt voor gasopslag zich nog niet heeft ontwikkeld. Onduidelijk is of de oorzaak ligt bij de vraag- of bij de aanbodzijde van de markt voor gasopslag. In het vandaag gepubliceerde document vraagt DTe aan marktpartijen om input met betrekking tot de nieuwe richtlijnen.

Deel: ' DTe wil werking markt voor gasopslag verbeteren '
Lees ook