Reclame Code Commissie

5/24/02
dossier 02.0246A/B/C

Duchtone 's kabouter commercial niet in strijd met goede smaak.

Beroep tegen beslissing nog mogelijk.

Op vrijdag 24 mei 2002 heeft de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan inzake een televisie commercial van Dutchtone.

Het betreft een reclame-uiting waarin een auto met daarin een vader, een moeder en twee kinderen bij het verlaten van het "Kabouterbos" worden belaagd door een groep als kabouters verklede kleine mensen. De kabouters klimmen op de auto, slopen er de antenne en een wieldop vanaf, hakken er op in en slaan een achterlicht kapot. Tenslotte besprenkelt één van de kabouters met een jerrycan de grond en vervolgens de auto, waarna hij een doosje lucifers pakt.

Intussen wordt gezegd: "Geen zin in financiële verrassingen achteraf? In tegenstelling tot bij andere zitten bij een Dutchtone abonnement wel alle diensten zoals sms-en en bellen in het buitenland standaard in je maandbedrag. Handig, van Dutchtone".

Diverse klagers vonden dat de televisie reclame een slecht voorbeeld geeft en aanzet tot het plegen van zinloos geweld, agressie opwekt, kleine mensen belachelijk maakt en de reclame een einde maakt aan het beeld dat kleine kinderen van kabouters hebben, namelijk lief en aardig.

De Commissie vat de klachten op in die zin dat klagers de uiting in strijd achten met de goede smaak. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met dit criterium stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. In de onderhavige reclame acht zij de grenzen van het toelaatbare niet overschreden.

Het optreden van de als kabouters verklede mensen is dermate vergezocht en zo duidelijk humoristisch bedoeld dat voor het gemiddelde publiek, waaronder kinderen, duidelijk is dat iedere relatie met de werkelijkheid ontbreekt. Derhalve kan in redelijkheid niet worden geoordeeld dat de uiting aanzet tot het plegen van geweld. Van strijd met de goede smaak is geen sprake.

Hoezeer verschillend kan worden gedacht over het beoogde grappige effect, dit verschil in waardering kan niet leiden tot het oordeel dat de uiting niet toelaatbaar is.

De Reclame Code Commissie wijst de klachten af.
Klagers kunnen tegen deze beslissing beroep in stellen tot en met 7 juni 2002.

Deel: ' Duchtone 's kabouter commercial niet in strijd met goede smaak '
Lees ook