Gemeente Hilversum


Dudok’s erfenis: nieuwe ontwerpen voor oude monumenten

De gebouwde nalatenschap van architect Dudok is in de loop der tijd verouderd geraakt. Veel van zijn bouwwerken zijn vanwege hun bijzondere architectonische kwaliteit beschermd als ‘jong monument’. Om de monumenten van Dudok voor de toekomst te bewaren, zijn soms ingrijpende aanpassingen nodig. Hoever kan worden ingegrepen in Dudok’s gebouwen, zonder dat de specifieke karakteristieken verloren gaan?

Op donderdag 25 maart a.s. om 20.15 organiseert het Dudok Centrum een lezingenavond over het spanningsveld tussen het behouden en vernieuwen van Dudok’s erfenis. Deze avond is de eerste in een reeks van drie. De lezingen sluiten aan bij de tentoonstelling ‘Dudok’s erfenis: slopen, behouden en vernieuwen’. Architecten Martien van Goor en Erik Knippers vertellen op 25 maart hoe zij ieder een monumentaal gebouw van Dudok hebben aangepast aan de hedendaagse eisen van gebruik. Voorzitter van de avond is ir. Dorien Boerboom.

De architecten Van Goor en Knippers hebben beide op gedurfde wijze een gebouw van Dudok uitgebreid. Martien van Goor (Onno Greiner Martien van Goor Architecten) ontwierp de nieuwbouw aan het raadhuis van Velsen. Van Goor is geprezen voor de manier waarop de eigentijdse nieuwbouw aansluit op het bestaande gebouw. Erik Knippers (architectenbureau Wouda) is verantwoordelijk voor de spraakmakende verbouwing van de Stadsschouwburg in Utrecht. Hij maakte hiermee de te krappe schouwburg geschikt voor grote theaterproducties.

De opgave van aanpassing van de Dudok gebouwen in Velsen en Utrecht is vergelijkbaar met die van Hilversumse ‘jonge monumenten’. Net als het raadhuis van Hilversum, had het raadhuis van Velsen te kampen met ruimtegebrek. Beide gebouwen zijn op verschillende manieren aangepast. Het raadhuis van Hilversum is in oorspronkelijke staat hersteld. Bijna ongemerkt is het gebouw door ontgraving met vele vierkante meters vergroot. Het raadhuis van Velsen daarentegen is uitgebreid met een nieuwe vleugel naast het bestaande gebouw. Oud en nieuw zijn met elkaar verbonden door een loopbrug. De Utrechtse Stadsschouwburg voldeed al jaren niet meer aan hedendaagse eisen. Een uitbreiding was noodzakelijk om het gebouw als theater exploitabel te houden. In Hilversum speelt hetzelfde probleem met Schouwburg Gooiland, eveneens een ‘jong monument’ maar van de hand van Duiker. In Utrecht koos architect Erik Knippers voor een uitbreiding deels in de stijl van Dudok, deels in contrasterende nieuwbouw. Opvallend is de vergrote toneeltoren die contrasteert met de rest van het gebouw: witte betonplaten en een stalen draagconstructie omgeven door een glazen wand.

Volgende lezingenavonden zijn: herstructurering van Dudok’s woonwijken (22 april); behoud en aanpassing van Dudokscholen (27 mei). De lezingen worden gehouden in de burgerzaal van het raadhuis Hilversum. Kaarten à ƒ 5,00 zijn op de betreffende avonden verkrijgbaar bij de trouwingang van het raadhuis (aan de vijverzijde). Reserveren kan ook! Van maandag tot en met vrijdag kunt u bellen met: 035 6292262.

Het Dudok Centrum is gevestigd in het souterrain van het raadhuis, Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum. Openingstijden woensdag, vrijdag en zondag van 12.00 tot 16.30 u. Beide paasdagen geopend.

Entree ƒ 3,50 voor volwassenen, kinderen tot twaalf jaar gratis.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Denise Vrolijk (medewerker publiciteit en educatie). Maandag tot en met donderdag telefoon: 035
6292262/6292415.

Deel: ' Dudok's erfenis nieuwe ontwerpen voor oude monumenten '
Lees ook