Euronext Brussels

Vrijdag 28 september 2001

Onder embargo tot 16 uur

BERICHT OVER DE RESULTATEN VAN HET DERDE KWARTAAL

DUIDELIJK HERSTEL VAN DE RESULTATEN OP EIND AUGUSTUS

(10 MAANDEN)

De Burg.B.V.B.A Michel De Wolf & C°, vertegenwoordigd door de Heer Michel De Wolf, heeft een beperkte controle uitgevoerd van de trimestriële rekeningen (analytische controle). Als gevolg van deze controle, heeft de commissaris verklaard geen opmerkingen te maken.

COMMENTAAR BIJ DE CIJFERS

In vergelijking met vorig jaar is de omzet van het Park in de eerste drie kwartalen van het boekjaar gestegen met 6% en met 10% in het derde kwartaal dat afsluit op eind juli 2001.

Deze vooruitgang is te verklaren in een algemene context van stagnering om niet te spreken over een terugloop van de bezoekersfrequentie van de meeste pretparken in 2001 en moet bovendien beoordeeld worden in het kader van het uitstel in de lancering van nieuwe attracties waarvan het Park niet heeft kunnen genieten in termen van bezoekersaantallen. Zo heeft de mond-en klauwzeercrisis een vertraging van twee maanden veroorzaakt in de lancering van nieuwigheden die voorzien waren voor het begin van het seizoen 2001. Bovendien heeft Paradisio maar beperkt kunnen genieten van de aantrekkingskracht van Nautilus, het eerste thema-aquarium ter wereld, gewijd aan de wereld van kapitein Nemo, een van de belangrijkste investeringen van het Park. De opening is inderdaad gekomen begin juli 2001, dwz drie maanden na het seizoensbegin en de mediacampagne is moeten uitgesteld worden met drie weken omwille van vertraging in de oplevering van de werf.

De activiteiten van de afdeling Nikitra, gespecialiseerd in de organisatie van congressen, incentives en opleidingen op maat voor bedrijven hebben een stijging gekend van 75% in de loop van het derde kwartaal. Op het einde van juli 2001 heeft de omzet bijna het recordniveau bereikt van de eerste drie kwartalen van het boekjaar 2000, dat op zichzelf al een buitengewone interne groei van meer dan 100% had laten noteren in een jaar.

In de tijdspanne van twee seizoenen heeft Park Paradisio voor meer dan EUR 12 Milj. (BEF 500 Milj.) investeringen geleverd met als doel de aantrekkelijkheid aanzienlijk te verbeteren, wat pas volledig zal kunnen gewaardeerd worden vanaf volgend seizoen, en aldus de complementaire kosten hieraan verbonden ruimschoots zullen dekken.

Zoals voorzien, heeft Nikitra zijn bezetting gevoelig versterkt en is nu in staat om de aanzienlijke ontwikkeling van zijn activiteiten verwacht vanaf het boekjaar 2001-2002 in te lossen. De vermindering op korte termijn van zijn bedrijfsresultaat (EBIT) is in alle logica te verklaren door de stijging van de structurele kosten.

VOORUITZICHTEN

De (voorlopige) resultaten van het Park verbeteren duidelijk in de loop van augustus, op het punt zelfs dat de bedrijfscashflow (EBITDA) na tien maanden op hetzelfde niveau klimt als vorig jaar nl. EUR 1,1 Milj. (BEF 45,8 Milj.) en dat de stijging van de omzet 10% overschrijdt. De aantrekkelijkheid van het Park is heel duidelijk verbeterd, met name dankzij de opening van Nautilus, maar de vertraging in de lancering van de nieuwigheden van dit seizoen heeft niet toegelaten er dit jaar van te genieten. De vermindering van de resultaten verwacht voor het jaar 2001 moet dus enkel geïnterpreteerd worden als een pauze van een jaar in het groeiplan van het Park waarvan het ontwikkelingspotentieel intact blijft.

2001 zal eveneens een jaar van consolidatie zijn voor Nikitra, voornamelijk bestemd om het op touw zetten van een nieuw departement Nexum gespecialiseerd in opleidingen op maat voor grote bedrijven. Overeenstemmend met de verwachtingen, zal de omzet van Nikitra voor 2001 EUR 6,2 Milj. (BEF 250 Milj.) bedragen, natuurlijk wel lichtjes achteruit met 20% in vergelijking met het uitzonderlijke jaar 2000 maar nog altijd 67% boven de omzet van 1999. Toch zou op basis van effectieve en nog te bevestigen bestelbonnen de omzet van Nikitra en Nexum EUR 9,9 Milj. (BEF 400 Milj.) moeten bedragen vanaf volgend boekjaar, aldus een stijging met 60% in vergelijking met 2001.

OMTRENT PARC PARADISIO

Parc Paradisio is een Belgische naamloze vennootschap genoteerd op de Euronext beurs van Brussel (code : PARD). Sinds 1994 baat ze een pretpark uit met dezelfde naam in Brugelette, tussen Bergen en Ath en is ze tot op heden uitgegroeid tot één van de voornaamste toeristenbestemmingen van het land. Door middel van afkoop en overname van N.V. Nikitra in 1999 is Parc Paradisio eveneens een belangrijke operator op de markt van organisatie van congressen, bedrijfsvergaderingen, incentives en meetcentives. Parc Paradisio behaalde in de loop van het boekjaar 1999-2000 een netto winst van EUR 1,16 Milj. (BEF 46,8 Milj.), dus het dubbel van de winst in 1998-1999.

CONTACT

De heer Yvan MOREAU, financieel directeur

E-mail : yvan.moreau@paradisio.be

TEL : 068/250.830

Zoekwoorden:

Deel: ' Duidelijk herstel Vlaamse resultaten eind augustus '
Lees ook