Gemeente Leiden

Artikel Stadskrant

Duidelijke regels verminderen overlast en agressie in Leidse zwembaden

Publicatiedatum: 31 januari 2003

Op initiatief van de gemeente Leiden is in mei afgelopen jaar voor de regio's Haaglanden en Hollands Midden het `Protocol Gedragsregels Zwembaden' opgesteld met als doel overlast en agressie in de zwembaden tegen te gaan. Uit de evaluatie van het project die na afloop van het zomerseizoen is gehouden, blijkt dat het een groot succes is. Inmiddels staan veel regio's in Nederland te springen om het protocol over te nemen.

CULTUUR EN EDUCATIE - 'Vrolijk en Veilig' staat er op de poster die bij de zwembaden in Leiden hangt. Ook zijn in elk zwembad de huisregels duidelijk met icoontjes weergegeven met de mededeling dat bij het plegen van een strafbaar feit altijd de politie zal worden ingeschakeld. Op deze manier is het voor de zwembadbezoeker duidelijk wat wel en wat niet mag en wat de mogelijke gevolgen zijn van overtreding van de regels.

Overlast

Aanleiding voor de vaststelling van het protocol was de toenemende overlast en agressie door groepen jongeren in de zwembaden. Initiatiefnemer van het project M. Snouck Hurgronje van de gemeente Leiden: `op een gegeven moment werden wij gevraagd of daar niet wat aan gedaan kon worden. Veiligheid in zwembaden werd tot dat moment eigenlijk alleen technisch bekeken. Bijvoorbeeld of de zuiveringsinstallatie van het bad wel goed werkte. Intussen bleven steeds meer mensen uit het bad weg omdat ze zich persoonlijk onveilig voelden. Wij hebben toen gezegd dat het zwembad weer leuk en gezellig moest worden.'

Gezellig zwembad De Zijl

Zwembaden in Leiden veel vrolijker en veiliger. Foto: Hielco Kuipers

Onduidelijk

Met onder andere vertegenwoordigers van de zwembaden, de politie en het Openbaar Ministerie is de gemeente om de tafel gaan zitten om te kijken wat er aan dit probleem gedaan kon worden. Snouck Hurgronje: `een deel van het probleem was dat zwembadmanagers niet goed wisten wat de mogelijkheden waren in het geval van overlast. Bezoekers kunnen wel de huisregels overtreden maar dat betekent niet dat ze een strafbaar feit begaan en dat de politie gebeld kan worden. Ook was het vaak zo dat als de politie er toch aan te pas kwam, de overtreders na een paar uur weer op straat stonden.'

Stok achter de deur

In het protocol is vastgesteld dat het kopen van een toegangskaartje betekent dat de bezoeker instemt met de geldende huisregels. Bij overtreding van de regels kan het zwembadpersoneel besluiten iemand weg te sturen en de toegang tot het zwembad voor een bepaalde tijd te ontzeggen. Deze ontzegging geldt dan voor alle zwembaden die zich hebben aangesloten bij het protocol. De politie houdt centraal bij wie niet meer welkom is in de baden.

Ga je in deze periode ondanks de ontzegging toch naar het zwembad en misdraag je je weer, dan pleeg je huisvredebreuk en dat is een strafbaar feit. Snouck Hurgronje: `zo hebben de zwembaden een stok achter de deur.' Het andere deel van het protocol bestaat uit de afspraak met de politie en het Openbaar Ministerie dat elke aangifte serieus wordt genomen en overtreders niet na een paar uur weer op straat staan.

Gedragsverandering

Met recht mag het project een groot succes worden genoemd. Zo is het sinds de invoering van het project geen enkele keer voorgekomen dat iemand voor de tweede keer is weggestuurd. Het personeel van de zwembaden voelt zich zekerder als ze bij overlast moeten optreden. Snouck Hurgronje: `van alle zwembadmanagers heb ik gehoord dat de sfeer heel erg is verbeterd en dat de voormalige herrieschoppers zich blijkbaar weten te gedragen. De preventieve werking is duidelijk zo groot dat er een ander publiek is gekomen.' Het doel van het protocol is overigens niet het oppakken van zoveel mogelijk herrieschoppers. `Een van de oorzaken van het succes is dat we ons richten op een gedragsverandering bij de jongeren zodat het weer vrolijk en veilig wordt in de baden. Komt iemand ondanks een ontzegging toch binnen maar houdt hij zich rustig, dan is ons doel ook bereikt.'

Gratis

Het succes van de Leidse aanpak is niet onopgemerkt gebleven. Twee maanden na invoering in de regio's Hollands Midden en Haaglanden nam Amsterdam-Amstelland het protocol over. Inmiddels treft men in zes regio's in Nederland voorbereidingen voor de invoering van deze werkwijze. Ook is het project op de tweede plaats geëindigd voor de Veiligheidsprijs van de politie Hollands-Midden. In Amsterdam zijn er plannen om hetzelfde systeem toe te passen bij bioscopen. Snouck Hurgronje snapt het succes van zijn project wel: `het protocol is echt van een verpletterende eenvoud. Een kwestie van duidelijke regels en goede voorlichting, verder niets. En het mooie is dat het behalve het drukken van de posters allemaal niets heeft gekost!'

Deze pagina is gewijzigd op 31-01-2003

Deel: ' Duidelijke regels verminderen agressie in Leidse zwembaden '
Lees ook