Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht 39, 10 augustus 2001

Duidelijkere positie Paardenhouderij gewenst

Vandaag heeft in Drachten het Sectorbestuur Paarden kennis gemaakt met de Vaste Kamercommissies voor LNV en VWS. Dit is een van de activiteiten die het Sectorbestuur onderneemt om de paardenhouderij, met haar vele facetten, goed op de kaart te zetten. De noodzaak tot een betere positionering werd tijdens de Mond- en Klauwzeercrisis weer actueel.

De kennismaking vond plaats voorafgaand aan de opening van het Fries Paarden Centrum. Tijdens het gesprek met de Kamerleden zijn zeer uiteenlopende onderwerpen de revue gepasseerd. Zo zijn de nadelige gevolgen van de MKZ-bestrijdingsmaatregelen voor niet MKZ-gevoelige dieren zoals het paard, besproken. Ook is de positie van de paardenhouderij bij de inrichting van het landelijk gebied aan de orde geweest. Daarnaast is de slepende onduidelijkheid over de verschillende BTW-tarieven voor de diverse paarden-activiteiten aangekaart.

Onduidelijkheid

Voor de paardenhouderij is het niet helder tot wie zij zich met hun problemen kunnen wenden. Bij de overheid lijkt de paardenhouderij een ondergeschoven kindje, terwijl deze sector inmiddels circa 2,5 miljard gulden omzet. Om daarin verandering te brengen is in het najaar ook een gesprek met de Staatssecretaris van LNV, mevrouw Faber, gepland.

Niet alleen richting de overheid en politiek, ook naar de paardenhouderij zelf wil het Sectorbestuur Paarden zich duidelijk presenteren. Op de Internet-site van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (www.pve.nl) heeft de paardenhouderij inmiddels een eigen plek gekregen.

Economische betekenis

De gehele paardenhouderij, zowel de fokkerij, de sport, maar met name de recreatie met het paard neemt in Nederland een steeds belangrijkere plaats in. De paardenhouderij biedt werk aan circa 12.000 personen, verdeeld over 6.800 bedrijven. De bruto productiewaarde van de paardenhouderij bedroeg in 1997 twee miljard gulden, terwijl dit in 1991 nog 1,25 miljard was.

Wanneer gekeken wordt naar het maatschappelijk belang van de sport en de recreatie, blijkt dat deze groot is. Nederland telt momenteel ongeveer 480.000 actieve beoefenaars. Daarnaast is er nog een even groot aantal passieve paardensporters. Dit zijn veelal de bezoekers van de ruim 4300 evenementen per jaar.

Samenstelling Sectorbestuur Paarden

De paardenhouderij kent verschillende disciplines te weten de fokkerij, de sport en de recreatie. De activiteiten worden zowel professioneel als ook recreatief beoefend. Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Het Sectorbestuur Paarden is het overlegplatform die de zaken behartigt die van belang zijn voor elke tak van de paardenhouderij. Tevens vormt ze het aanspreekpunt voor de overheid en de maatschappelijke organisaties. Naast de fokkerij (Koepel Fokkerij), de sport (NDR en NHS) en de recreatie (FNRS) zijn ook de werknemersorganisaties (FNV en CNV) vertegenwoordigd in het Sectorbestuur Paarden. Het Sectorbestuur valt onder het Productschap Vee en Vlees.

Deel: ' Duidelijkere positie Paardenhouderij gewenst '
Lees ook