Persbericht, 4 februari 1999

Mr.Drs. J.W. Duijzer plaatsvervangend directeur Facilitaire Dienst

Mr. drs. J.W. (Jan-Willem) Duijzer is per 15 maart 1999 benoemd tot lid van het managementteam tevens plaatsvervangend directeur van de Facilitaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De heer Duijzer heeft Nederlands recht en sociale geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Daarna heeft hij als regelingsdeskundige gewerkt bij de Directie Uitvoering Regelingen. Vervolgens was hij plaatsvervangend hoofd Stafbureau van de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie Zuid Holland. Van 1993 tot en met 1995 was de heer Duijzer senior beleidsmedewerker bij de Directie Industrie en Handel. In 1995 maakte hij de overstap naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat waar hij gedurende twee jaar senior medewerker van de Directie Juridische Zaken was. Vanaf 1 september 1997 tot heden was de heer Duijzer weer werkzaam bij het ministerie van LNV, als hoofd van de afdeling Ontwikkeling en onderzoek bij de Directie Financieel-Economische Zaken.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending: https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Duijzer plaatsvervangend directeur Facilitaire Dienst LNV '
Lees ook