GASUNIE N.V.

Duits consortium ondertekent contract met Gasunie

Duits consortium ondertekent contract met Gasunie

Duits Noordzeeconsortium ondertekent contracten met de Gasunie

Vandaag zijn in Den Haag de contracten ondertekend tussen het Duitse Noordzeeconsortium en de N.V. Nederlandse Gasunie voor de levering van aardgas. Tot het consortium behoren Wintershall AG, BEB Erdgas und Erdöl GmbH en RWE-DEA AG. Gasunie zal vanaf het jaar 2000 aardgas van het consortium betrekken, dat zal worden gewonnen uit een gasput in het veld A6/B4, circa 300 km voor de Duitse Noordzeekust.

Het is de bedoeling van het Duitse Noordzeeconsortium met Wintershall als beoogd uitvoerder, deze vondst verder tot ontwikkeling te brengen. Het voorbereidende werk daarvoor is al begonnen. In totaal wordt voor dit project een investering ter grootte van 400 miljoen DM begroot. De verwachting is, dat binnenkort door de bevoegde instantie, het Oberbergamt (de hogere mijnbouwkundige dienst) in Clausthal-Zellerfeld, een definitief besluit tot ontginning zal worden genomen.

Uit de resultaten van proefboringen en de verwerking van de geologische meetgegevens valt te concluderen dat de omvang van de gasreserves in veld A6/B4 in totaal 13,5 miljard kubieke meter bedraagt. Het gasveld moet met een platform en twee tot drie productieboringen worden ontwikkeld. Daarbij wordt een productie van 3,3 miljoen kubieke meter gas per dag verwacht - ofwel 1,2 miljard kubieke meter per jaar.

De planning en realisatie van het project gebeuren in nauwe samenwerking met Wintershall Noordzee B.V. in Den Haag, de Nederlandse dochtermaatschappij van Wintershall AG, die later ook de leiding zal hebben over de productie. Wintershall AG is een onderneming van de BASF-groep. Ze is werkzaam op het gebied van olie en gas en beschikt over meer dan 65 jaar ervaring op dit gebied. Ze is de grootste Duitse aardolie- en aardgasproducent in het buitenland.

(Achtergrondinformatie)

Duits Noordzeeconsortium ontwikkelt voor de eerste keer een aardgasproject in de Duitse Noordzee

Uit de resultaten van de proefboringen en de verwerking van de geologische meetgegevens is te concluderen, dat de gasreserves circa 13,5 miljard kubieke meter bedragen. Het gasveld dient met één platform en twee tot drie productieboringen te worden ontwikkeld. In het kader van het project worden een condensaat- en een aardgaspijpleiding gebouwd.

Deze leidingen worden naar een reeds bestaand platform geleid, waarvandaan het condensaat per schip wordt afgevoerd. Het gas wordt door de bestaande Nogatpijpleiding naar het vasteland getransporteerd. Met de winning wordt in het jaar 2000 begonnen. Afnemer is de Nederlandse Gasunie. Afhankelijk van de economische randvoorwaarden zal de productie maximaal 16 jaar bedragen. Het stalen platform, met een lengte van 44 meter en een breedte van 24 meter, wordt op zes peilers geplaatst in een waterdiepte van 48 meter. In de regel zullen acht personen op het platform werken. Het platform zal wekelijks per schip worden bevoorraad.

Het platform, de gasbehandelingsinstallatie en de transportinstallaties worden volgens de modernste stand van de techniek en overeenkomstig de bestaande milieuwetgeving gebouwd en geëxploiteerd. Wintershall heeft bovendien een concept uitgewerkt voor de uiteindelijke verwijdering van het platform zelf alsmede voor het verwijderen van de afvalstoffen die tijdens de exploitatie ontstaan.

Het platform is zo ontworpen, dat het na beëindiging van de productie volledig kan worden gedemonteerd en op land kan worden afgevoerd als afval. Vaste afvalstoffen worden naar land teruggetransporteerd en daar afgevoerd. Voor de behandeling van afvalwater krijgt het platform een eigen biologische zuiveringsinstallatie.

Het project is het eerste offshore-project dat in de internationale wateren van de Duitse Noordzee zal worden uitgevoerd. Hierdoor wordt ver van de Duitse kust een nieuwe infrastructuur opgebouwd, die ook de ontsluiting van andere aardgasbronnen in de Duitse Noordzee mogelijk maakt.

Wintershall AG uit Kassel is een onderneming van de BASF-groep. Het bedrijf is actief op het gebied van olie en gas en beschikt over meer dan 65 jaar ervaring op dit gebied. Het is de grootste Duitse aardolie- en aardgasproducent in het buitenland.

Groningen, 22 februari 1999

Deel: ' Duits consortium ondertekent contract met Gasunie '
Lees ook