Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Duitslanddag

Euroschool in Ede is een zelfstandige werkstichting van het Europees Platform voor het Nederlands onderwijs. Op 4 maart houdt zij een bijeenkomst over de bilaterale onderwijssamenwerking tussen Nederland en Duitsland. Deze Duitslanddag biedt een volledig overzicht van programma's en projecten voor leerlingen, docenten en schoolleiders die een stap over de grens willen maken. De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen f 195,- per persoon, incl. lunch en documentatie.
Een inschrijfformulier kan worden opgevraagd bij: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, tel.: 072-5118502, fax: 072-5151221.

Deel: ' Duitslanddag op Euroschool Ede '
Lees ook