Gemeente Voorburg-Leidschendam


Duivenvoorde niet in een keer door gemeenteraad

Persbericht, Leidschendam-Voorburg, 30 januari 2003
---

De structuurvisie Duivenvoorde is tijdens de raadsvergadering van 28 januari niet door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad was van mening dat zij niet over voldoende informatie beschikte om een weloverwogen besluit te nemen.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werken samen met de gemeente Voorschoten en de provincie Zuid-Holland aan de structuurvisie Duivenvoorde. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn onder andere het versterken van het bestaande landschapsbeeld, het bevorderen van recreatiemogelijkheden, natuurontwikkeling, uitbreiding van bestaande weilanden en een meer natuurlijke inrichting van het waterstelsel. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van zogenaamde buitenplaatsen of wel een bos of park met daarin een aantal woningen.

Na langdurige discussie in de raad is besloten om de structuurvisie voor een volgende vergadering nogmaals te agenden. Het college zal in de tussentijd de door de raad gevraagde informatie vergaren en een nieuw stuk voorbereiden. Binnen twee maanden zal de structuurvisie weer op de raadsagenda verschijnen.

Disclaimer en colofon Gemeente Leidschendam-Voorburg 04.02.2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Duivenvoorde niet in een keer door gemeenteraad Voorburg-Leidschendam '
Lees ook