Rijks Universiteit Groningen


Duiverman benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder de pulmonologie

Dr. E.J. Duiverman is benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder de pulmonologie bij de Faculteit der Medische Wetenschappen. Kinder-pulmonologie is een belangrijk specialisme binnen de kindergeneeskunde. Chronische luchtwegproblemen behoren tot de meest voorkomende aandoeningen bij kinderen. Het aantal kinderen met astmatische klachten lijkt toe te nemen. Longaandoeningen bij kinderen kunnen zonder goede behandeling leiden tot blijvende schade op volwassen leeftijd. Daarnaast komen er ook levensbedreigende longziektes voor bij jonge kinderen. De Beatrix Kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen heeft een volledig geoutilleerd longfunctiecentrum en faciliteiten voor longtransplantaties. Duiverman gaat zijn onderzoek richten op de oorzaken, genetische aanleg, gevolgen en behandeling van astma bij kinderen. Dit onderzoek vindt plaats binnen de CARA Research Groep. Hij streeft ernaar de samenwerking met landelijke en internationale centra uit te breiden, evenals met de regio op het terrein van patientenzorg. Verder ziet Duiverman veel kansen voor het studentactiverend onderwijs in Groningen. E.J. Duiverman (Moordrecht, 1951) studeerde tussen 1970 en 1976 geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij voltooide zijn opleiding tot kinderlongarts in het Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam in 1984. Van 1984-1985 werkte hij als kinderarts-pulmonoloog bij de afdeling kinderlongziekten van het Sophia Kinderziekenhuis. In 1985 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Lung function and bronchial responsiveness in preschool children. Van 1986-1999 was hij kinderarts- pulmonoloog en hoofd van de afdeling kinderlongziekten in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Van 1988-1993 was hij tevens hoofd van de afdeling intensive care voor oudere kinderen. Verder is hij onder meer voorzitter van de Sectie Kinderlongziekten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Duiverman hoogleraar Kindergeneeskunde en pulmonologie '
Lees ook