Erasmus Universiteit Rotterdam

30 januari 2003

Duizendste afgestudeerde Maatschappijgeschiedenis

Op donderdag 30 januari 2003 reikt de nestor van Maatschappijgeschiedenis, prof.dr.Henk van Dijk, feestelijk de duizendste bul uit van de opleiding Maatschappijgeschiedenis van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen.

In 1978 is de opleiding onder de naam Maatschappijgeschiedenis van start gegaan. Geschiedenis heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een multidisciplinair karakter. Inzichten uit de sociale wetenschappen, zoals economie, sociologie en antropologie, zijn van groot belang voor het analyseren van historische processen en structuren. In dit concept staat niet zo zeer de chronologie centraal, maar worden verschillende maatschappijtypen bestudeerd. Direct in het eerste studiejaar komen zowel pre-industriële, industriële als niet-westerse samenlevingen aan bod. De studenten kunnen kiezen uit verschillende afstudeerspecialisaties die alle een zekere praktijkgerichtheid kennen.

De opleiding ging vijfentwintig jaar geleden als subfaculteit van de Faculteit der Sociale Wetenschappen met twintig studenten van start. Mede door de komst van de studie Kunst- en Cultuurwetenschappen werd de naam van de subfaculteit Maatschappijgeschiedenis in 1986 gewijzigd in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen.

De Rotterdamse historici zijn dankzij afstudeerspecialisaties op het gebied van beleid en bestuur en van media & communicatie niet alleen werkzaam in traditionele historische beroepen. Veel afgestudeerden komen terecht in beleidsfuncties bij de overheid en het bedrijfsleven, anderen zijn werkzaam in de sfeer van voorlichting en journalistiek en een deel in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Tot het moment van uitreiken is het nog geheim wie de duizendste afstudeerder (m/v) is.

Deel: ' Duizendste afgestudeerde Maatschappijgeschiedenis Rotterdam '
Lees ook