Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 december 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Beste (basis)onderwijs binnen Sociale Wetenschappen DUMONTPRIJS VOOR SOCIOLOGIE-DOCENT KRAAYKAMP

Dinsdag 21 december is de DUMONTPRIJS uitgereikt aan dr. G.M.L. Kraaykamp, docent van de cursus "Sociologische vraagstukken", van de opleiding sociologie. Het gaat om een tweejaarlijkse prijs voor het beste onderwijs in de propedeuse en het eerste doctoraaljaar binnen de Nijmeegse faculteit der sociale wetenschappen. De prijs, die bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van f 5.000,- door de onderscheiden docent te besteden aan het onderwijs, is vernoemd naar de in 1994 overleden hoogleraar orthopedagogiek, prof. dr. J.J. Dumont. Deze genoot groot wetenschappelijk aanzien en had ook als docent belangrijke kwaliteiten.

De Dumontprijs richt zich met name op de eerste twee jaar van opleidingen. Onderzoek wijst uit dat de motivatie en betrokkenheid door studenten in deze periode opgedaan, de hele verdere studie positief zal beïnvloeden. De cursus "Sociologische vraagstukken" heeft tot doel het sociologisch denken en doen te relateren aan actuele zaken. De cursus wordt jaarlijks vernieuwd en verbeterd door recenter en meer toegesneden studiemateriaal te bieden. De visitatiecommissie die sociologie in januari dit jaar visiteerde, roemde het onderwijsprogramma van sociologie in het algemeen en het vak "Sociologische vraagstukken" in het bijzonder.

Studenten oordelen zeer positief over de cursus, met name over de cursusinhoud, de door de cursus gegroeide belangstelling en de docent. Zij ervaren het vak als een complete kennismaking met de sociologie waardoor al zeer vroeg in de studie duidelijk is aan welke aspecten in het vervolg van de studie aandacht zal worden besteed. De studentactieve onderwijsopzet van dit vak is zeker bruikbaar voor vakken van andere opleidingen. Het relateren van de actualiteit aan de aangeleerde kennis biedt de mogelijkheid aan studenten het hoe en waarom van de wetenschapsbeoefening duidelijk te laten ervaren.

Gezien de positieve uitstraling van deze onderwijsprijs, is het decanaat Sociale Wetenschappen voornemens om alternerend met de Dumontprijs eveneens een tweejaarlijkse stimulerende onderwijsprijs voor docenten in het tweede en derde doctoraaljaar te gaan uitreiken, om ook voor die docenten de mogelijkheid te scheppen voor hun onderwijsinnovaties te worden onderscheiden.

Deel: ' Dumontprijs voor sociologie-docent Kraaykamp KUN '
Lees ook