Dun & Bradstreet: op jaarbasis minder bedrijfsfaillissementen in Europa

Grote verschillen tussen landen maken vooruitzichten voor 1999 onzeker

Rotterdam, 3 maart 1999 - Volgens de meest recente cijfers van Dun & Bradstreet, 's werelds grootste leverancier van bedrijfsinformatie, is in
1998 het aantal bedrijfsfaillissementen in Europa gedaald met 7,8 procent. In Europa als geheel is er sprake van een forse daling, ondanks een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen in het Verenigd Koninkrijk (6,2%), Duitsland (1,6%), Ierland (22,9%), Noorwegen (6,8%) en Portugal (8,0%). In Duitsland is het aantal faillissementen in het vierde kwartaal van 1998 afgenomen met 2,8 procent, ondanks duidelijk minder goede economische omstandigheden in dit kwartaal.

In Nederland werd een gestage afname van het aantal bedrijfsfaillissementen versneld door een daling van 24 procent in het vierde kwartaal van 1998, ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1997. Over geheel 1998 gerekend, bedroeg de afname ten opzichte van het jaar daarvoor 10 procent. De grote daling in het laatste kwartaal wordt ten dele veroorzaakt door de nieuwe regeling: schuldsanering natuurlijke personen. Daarbij kunnen natuurlijke personen, waaronder privé personen, eenmanszaken en vennootschap onder firma's aanspraak maken op deze regeling in plaats van een faillissement.

"Afgaande op deze cijfers is Nederland beter voorbereid op een ongunstig economisch klimaat dan de meeste andere landen. Het vertrouwen van de consumenten is hoog en het land moet kunnen profiteren van structurele hervormingen die leiden tot een flexibele arbeidsmarkt en een lager overheidstekort," aldus Bartjan Willenborg, Corporate Marketing & Communications Manager.

De gunstige vooruitzichten voor Nederland staan in scherp contrast met het Verenigd Koninkrijk, waar het aantal bedrijfsfaillissementen in de tweede helft van 1998 sterk is gestegen. Dun & Bradstreet verwacht een aanzienlijke afname van de groei van het bruto nationaal product. Ook zal naar verwachting het aantal bedrijfsfaillissementen niet eerder dan in de tweede helft van 1999 gaan dalen, ondanks verdere renteverlagingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op het continue onderzoek dat Dun & Bradstreet uitvoert naar onder andere de relatie tussen maatschappelijke factoren en de landelijke financiële gevolgen daarvan.

Frankrijk, waar bijna een derde was gevestigd van de in totaal 158.000 Europese bedrijven die in 1998 failliet gingen, levert volgens Dun & Bradstreet de grootste bijdrage aan de Europese daling. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 1997 gingen in het vierde kwartaal van 1998 16,4 procent minder bedrijven failliet, hetgeen aanzienlijk heeft bijgedragen aan de daling van 14,3 procent op jaarbasis.

Dun & Bradstreet meldt tevens aan aanzienlijke daling van het aantal bedrijfsfaillissementen in Oostenrijk (38,3%), Finland (17,1%), Zweden (19,5%) en Italië (18,5%), hoewel in het laatste geval de daling aan het afnemen is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet (D&B), onderdeel van de Dun & Bradstreet Corporation, is 's werelds grootste aanbieder van zakelijke krediet-, marketing- en handelsinformatie, alsmede verlener van incassodiensten. Zusterbedrijf binnen Dun & Bradstreet Corporation is Moody's Investors Service, het marktleidende 'debt rating' bureau en uitgever van financiële informatie voor investeerders. Dun & Bradstreet Corporation heeft haar hoofdkantoor in Murray Hill, New Jersey, en telt 13.000 medewerkers in 39 landen. Het bedrijf behaalde in 1998 een omzet van 1,93 miljard dollar. In de Benelux heeft Dun & Bradstreet vestigingen in Brussel, Rotterdam en Almelo.

Deel: ' Dun & Bradstreet minder bedrijfsfaillissementen in Europa '
Lees ook