NVM

DURE HUURWONING IN 1998 POPULAIR

De huurmarkt vertoonde in 1998 vooral een trend van meer kwaliteit en meer luxe. Deze vraag naar meer kwaliteit werd vertaald in een hoge nieuwbouwkwaliteit, een betere dienstverlening, meer keuze in dienstverleningspakketten en lagere huurprijsverhogingen. Hierdoor nam de afzet van jonge, duurdere huurwoningen (gebouwd na 1980 met bruto maandhuur boven 1.000 gulden) sterk toe. De neerwaartse trend in huurverhogingen zette door. Het is nu tijd om door verlaging van de huurprijsbeheersing de doorstroming naar goedkopere woningen te bevorderen.

Dit blijkt uit de jaargegevens 1998 over de huurwoningmarkt van de vakgroep NVM Vastgoedmanagement van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. In de markt voor winkels, kantoren en bedrijfsruimten wordt de kwaliteit van het object belangrijker. Deze kwaliteit wordt steeds nadrukkelijker bepaald door de bereikbaarheid en de infrastructuur (zowel voor de auto als het openbaar vervoer). Ook een goed gecreëerde parkeervoorziening is een doorslaggevende kwaliteitsfactor. De verhuurbaarheid van objecten zal aanzienlijk verbeteren door te letten op deze twee kwaliteitsaspecten.

In de huurwoningmarkt blijkt verder dat de belangstelling toeneemt voor luxe woondiensten. Beleggers ontwikkelen in toenemende mate producten die zijn afgestemd op de persoonlijke eisen van hun huurders. De in december jongstleden in werking getreden Wet overleg verhuurders/huurders kan aan deze trend een positieve bijdrage leveren.

Het aantal duurdere huurwoningen in de portefeuille van institutionele beleggers dat langer dan drie maanden leegstaat, is het afgelopen jaar verder teruggelopen. De structurele leegstand - langer dan twee jaar - was in 1997 nog maximaal 2. Het afgelopen jaar was deze leegstand bij de meeste institutionele beleggers verwaarloosbaar klein. Beleggers kochten in 1998 in toenemende mate huurwoningen aan, maar bekeken ook de portefeuillesamenstelling steeds kritischer.

De gemiddelde huurstijging was in 1998 opnieuw het laagst bij de institutionele beleggers. Deze huren zijn gemiddeld met 2,9 gestegen (1997: 3,0). In de sociale huursector bedroeg de gemiddelde huurstijging 3,2 (1997: 3,5) en voor de totale huursector 3,2 (1997: 3,5). Volgens NVM Vastgoedmanagement is het nu het moment om door gefaseerde verlaging van de huurprijsbeheersing de doorstroom naar goedkopere huurwoningen te bevorderen. Dit is zeker van belang in regio's die met grote schaarste kampen, zoals Utrecht. Het verlagen van de ondergrens van
1081 via 850 naar 650 gulden per maand helpt deze schaarste te verminderen.

Voor 1999 verwacht NVM Vastgoedmanagement dat de trend naar meer kwaliteit en daarmee het toevoegen van luxe woondiensten door zal zetten. Hierdoor kunnen de rendementen van institutionele beleggers onder druk komen te staan.
===========================

Deel: ' Dure huurwoning was in 1998 populair '
Lees ook