NVM VGM

MAATWERK POPULAIR IN HUURWONINGMARKT

DURE WONING EN MAATWERK POPULAIR IN HUURWONINGMARKT

In de eerste helft van 1999 heeft de vraag naar duurdere huurwoningen (bruto maandhuur boven 1.107 gulden) zich doorgezet. Ook de trend naar meer kwaliteit en meer luxe hield aan. De huurverhogingen bleven opnieuw laag. Hierdoor daalde de leegstand opnieuw. De huurwoningmarkt concentreert zich op het aanbieden van collectief maatwerk: aparte producten en een betere dienstverlening aan specifieke doelgroepen. Dit bleek vandaag uit de gegevens over het eerste halfjaar 1999 van de vakgroep NVM Vastgoedmanagement van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. Ondanks de populariteit van de koopwoning daalde de structurele leegstand . langer dan twee jaar .in de eerste helft van 1999 opnieuw. Oorzaken zijn onder andere de doorstroming van sociale huurwoningen naar de marktsector, de toenemende gezinsverdunning en de lage huurstijgingen. De gemiddelde huurstijging bij de institutionele beleggers bedroeg in 1999 circa 2,5 procent, opnieuw 0,3 procent minder dan in de totale huurmarkt. De huurverhogingen bewegen zich steeds meer richting inflatieniveau.

Naast de grote behoefte aan middeldure en dure huurwoningen neemt het belang van collectief maatwerk in de huurwoningmarkt toe. Er ontstaan steeds meer 'niche-markten' voor specifieke doelgroepen. De consument kiest voor een duidelijke prijs/kwaliteit- verhouding. Daarnaast tekende zich het afgelopen halfjaar een duidelijke behoefte af aan verschillende woningtypen en luxe producten, zoals ruime appartementen met beveiligingssystemen voor vijftigplussers, woningen met extra kamer beneden en keuze in keukeninrichting voor tweeverdieners, een hoge nieuwbouwkwaliteit, een betere dienstverlening en meer keuze in dienstverleningspakketten.

Ook in de winkels wordt de kwaliteit steeds belangrijker. Naast de kwaliteit van het pand, bleken in de eerste helft van 1999 vooral de kwaliteit van de omgeving belangrijke beslissingsfactoren. Doorslaggevende kwaliteitsfactoren zijn de bereikbaarheid per auto en het aanwezig zijn van uitstekende parkeervoorzieningen. De winkels op de A1-locaties bleven in de eerste helft van dit jaar dan ook zeer gewild. Het aanbod is echter nihil en de uitbreidingsmogelijkheden beperkt.

De vraag naar kantoorruimte bleef ook in de eerste helft van 1999 groot. Het aanbod daalt verder hetgeen de markt voor kantoorruimte nog krapper maakt. De schaarste doet zich vooral voor in de Randstad. Nieuwbouw wordt vrijwel meteen opgenomen en de kantorenmarkt verandert van een vragersmarkt in een aanbiedersmarkt. De huurprijzen bleven net als in 1998 sterk afhankelijk van de kwaliteit van de locatie en de kwaliteit van het pand.

===============================================================

Deel: ' Dure woning en maatwerk populair in huurwoningmarkt '
Lees ook